SP Arnhem over leefbaarheid in achterstandswijken

Straatbeeld © Zefanja Hoogers

Arnhem had in 2007 vier Vogelaarwijken, dé achterstandswijken waar via extra overheidswegen in geïnvesteerd moest worden om de leefbaarheid te vergroten. De corporaties hadden destijds de grote opdracht vanuit Den Haag om de ‘wijken te ontwikkelen’. Maar tijden zijn veranderd, en dat is ook in Arnhem voelbaar.

Aedes trekt aan de bel

De branchevereniging van woningcorporaties in Nederland, Aedes, presenteerde deze week een rapport. ‘Achterstandswijken in Nederland? Die zijn dichterbij dan ooit. De leefbaarheid in buurten met veel corporatiewoningen gaat harder achteruit dan verwacht. Mensen voelen zich onveiliger, de overlast neemt heftiger vormen aan en dat maakt de oplossingen complexer. Veel buurten staan op het punt te veranderen in probleemgebieden als we nu niet ingrijpen.’

‘De concentratie van mensen die vaker hulp en ondersteuning nodig hebben is daardoor nóg groter dan verwacht. Het aantal kwetsbare groepen, zoals bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een licht verstandelijke beperking en met psychiatrische problemen, neemt fors toe.’

Bron Aedes:  ‘Achterstandswijken terug in Nederland?’

Los daarvan: de maatschappelijke opgaven van woningcorporaties komen onder druk te staan. De financiële positie van corporaties verslechtert, vooral omdat zij steeds meer geld kwijt zijn aan belastingen. Dat schrijft toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw). Ook de minister van Wonen onderkent deze ontwikkeling: ‘bij verder toenemende maatschappelijke ambities komen de financiële grenzen van corporaties sneller in zicht.’ Tot teleurstelling van Aedes kondigt ze echter geen stappen aan om de belastingdruk op corporaties te verlagen.

Bron Aedes: ‘Minder geld voor maatschappelijke opgaven’

Landelijke pers

Nu.nl reageert op de publicaties van Aedes met de bevestiging dat problemen in de voormalig krachtwijken toenemen.

Eerder werd via het NRC ook al gepubliceerd over een inwoner van Arnhem die haar huis ontvlucht vanwege overlast van haar buurman met psychiatrische problematiek (helaas alleen voor abonnees te lezen) en ook de GGZ zelf vraagt zich af wie dan wat beslist: ‘Woningcorporaties kunnen echter niet veel met zulke gevallen. Vanuit Volkshuisvesting Arnhem wordt beaamd dat de overlast in de wijken is toegenomen sinds het aantal plekken in ggz-instellingen is afgenomen. Om uitsluiting vooraf te voorkomen, worden nieuwe huurders niet gescreend, en het is lastig om een grens te trekken van welk gedrag wel kan en wat te ver gaat. Daarnaast zijn bij ggz-patiënten meerdere partijen betrokken, wat het maken van beslissingen soms in de weg staat.’

Bron GGZ: ‘De impact van een psychiatrische patiënt in een rijtjeshuis’

Reactie op rapport Aedes over achterstandswijken SP Arnhem

De kwetsbare wijken staan steeds meer onder druk, blijkt vandaag (3 februari. red.) weer uit onderzoek gedaan door Aedes. De SP vraagt al geruime tijd aandacht voor de tweedeling in Arnhem, en aandacht voor kwetsbare wijken.

‘In de rijke wijken in Arnhem zijn nauwelijks sociale betaalbare woningen te vinden. Laat staan dat daar statushouders, arbeidsmigranten of mensen met een psychiatrische achtergrond bijvoorbeeld. Dus alles wordt geconcentreerd in de wijken die al kwetsbaar zijn. Dat moet echt anders,’ zegt raadslid Sarah Dobbe van de SP in Arnhem.

In 2018 werd de noodklok door Aedes ook al geluid, over het gevaar van ontstaan van getto’s door de nieuwe woningwet. Ook toen stelde de SP vragen. ‘De woningwet zorgt inderdaad voor problemen, net als de afbraak van de gezondheidszorg waardoor mensen met psychiatrische problemen niet meer in instellingen terecht kunnen, maar in de wijken terecht komen. Terwijl dat soms helemaal niet past.’

Toch vindt de SP het te makkelijk om alleen naar Den Haag te wijzen. ‘De gemeente kan ook zelf ook aan de slag. Haal de muren rondom de rijke wijken weg en zorg dat daar ook sociale en betaalbare woningen komen. En waarom zouden statushouders, arbeidsmigranten of mensen met psychische hulp niet ook in wijken als de Hoogkamp kunnen wonen?’

De SP gaat vragen stellen over het onderzoek.

Reacties