‘Statushouders krijgen onterecht schuld van woningproblematiek’

De positie van statushouders bij het vinden van een sociale huurwoning was de afgelopen weken onderwerp van discussie in de Arnhemse gemeenteraad. Fractievoorzitter Nico Wiggers (Arnhemse Ouderen Partij) diende een motie in en raadslid Susan van Ommen (D66) stelde mondelinge vragen aan wethouder Ronald Paping (GroenLinks). Paping noemt de discussie symboolpolitiek en geeft aan dat het argument van Wiggers dat statushouders voorrang krijgen op andere urgente woningzoekenden niet klopt.

In zijn motie geeft Wiggers aan dat door de toewijzing van huurwoningen aan statushouders urgente woningzoekenden nog langer op een sociale huurwoning dienen te wachten. Volgens wethouder Paping is dit echter nu al niet het geval. Politiek verslaggever Huibert Veth sprak met Paping, Wiggers en van Ommen.

discussie is symboolpolitiek

Paping legt uit dat statushouders op dit moment dezelfde positie hebben als andere urgent woningzoekenden. Het enige verschil is dat statushouders worden geholpen via rechtstreekse bemiddeling maar dit heeft praktische redenen en betekent niet dat statushouders sneller aan een woning geholpen worden dan andere urgent woningzoekenden. ‘Het is wel zo dat je als gemeente verplicht bent aan je taakstelling te voldoen voor het opnemen van statushouders maar Arnhem heeft hier al ruimschoots aan voldaan dus eigenlijk speelt het probleem nauwelijks in Arnhem.’ Dhr. Paping bevestigd dat de discussie in zijn ogen eigenlijk een vorm van symboolpolitiek is omdat voor alle urgente woningzoekenden in Arnhem in de praktijk plek is. Dit staat los van de totale woningnood binnen de sociale woningmarkt.

Voorrang op andere urgente gevallen of niet?

De discussie die elders in het land speelt is of statushouders hun urgentie op de woningmarkt zouden moeten verliezen. Wiggers geeft niet aan hier een voorstander van te zijn maar zegt het volgende: ‘Statushouders krijgen bij voorrang een woning toegewezen als zij daaraan toe zijn en krijgen daarmee voorrang op mensen die een urgentieverklaring hebben. De Arnhemse Ouderen Partij vindt dat statushouders net als andere mensen die urgent een woning nodig hebben gewoon door een commissie moeten worden beoordeeld. Zij moeten gewoon op hun beurt wachten binnen de urgentievoorwaarden die er zijn.’

urgentie blijft behouden

Raadslid van Ommen wilde met haar vragen vooral bereiken dat de statushouders hun urgentie zouden behouden omdat het wenselijk is dat statushouders zo snel mogelijk deelnemen aan de samenleving. Zij zegt hierover: ‘Wij hebben het college gevraagd of ze de urgentie wil blijven behouden voor statushouders omdat zij niet in een huis zitten maar in een AZC en dus een huis moeten krijgen omdat ze zo snel mogelijk moeten integreren. Dit doe je als je meedoet in de samenleving. Urgentie is urgentie of je nu statushouder bent, in een blijf-van-mijn-lijfhuis zit of om welke andere reden dan ook recht hebt op urgentie. Mensen die recht hebben op urgentie, hebben heel snel een huis nodig. Vluchtelingen krijgen nu de schuld van het woningprobleem. Ik heb zelf 12 jaar op de wachtlijst gestaan voordat ik een woning kreeg. Dat is 8 jaar geleden en dat was voor de hele vluchtelingenstroom. Dat woningtekort bestaat al heel lang en je moet vooral zorgen dat je voldoende woningen hebt zodat mensen doorstromen. De wethouder geeft aan niet af te gaan stappen van de urgentieregeling voor statushouders dus daar zijn wij ontzettend blij mee.’

Dit is een productie van RTV Arnhem.

Reacties