Structureel weinig kijkers voor RTV Arnhem

{

1% van de Arnhemmers kijkt dagelijks naar RTV Arnhem. Dat blijkt uit het bereiksonderzoek dat de lokale publieke omroep uit heeft laten voeren door DVJ-insights. Het bureau heeft het bereik van tv, radio en website onderzocht. Uit het rapport: “Vier op de tien inwoners van de gemeente Arnhem kent RTV Arnhem als televisiezender. Het jaarbereik is 20% (circa 30.000 mensen), waarbij de jongeren ondervertegenwoordigd zijn. Met een weekbereik van 5% en een dagbereik van 1%, kan gesteld worden dat relatief weinig inwoners structureel op RTV Arnhem afstemmen.” Het jaarbereik (mensen die minimaal 1 keer per jaar kijken) is 30.000. De kijker naar de zender is vooral een oudere, hoger opgeleide man. Die kijkt naar de zender voor het lokale nieuws en documentaires.

Naast televisie is de website een van de de speerpunten van RTV Arnhem. Met een bereik van 5% per jaar is er nog een wereld te winnen. In hetzelfde rapport heeft Arnhem-Direct bijvoorbeeld een bereik van 8% per jaar onder de respondenten. De site van RTV Arnhem is het minst bekend (8%) van alle Arnhemse sites. De vindbaarheid van de site is een probleem, aldus het rapport. Bert Westerman, directeur van RTV Arnhem: “Dit is een soort nulmeting, nu weten we waar we staan. Je hoopt natuurlijk altijd op meer.”

Het rapport schrijft: “Maar liefst 30% van de ondervraagden bekend met een van de websites geeft aan uit te wijken naar de website, indien geen TV of radio wordt aangeboden.” Het cijfer van 63% dat niet zou kijken vind ik meer zeggen. Die zouden de zender dus ook niet missen. “Er liggen wel kansen” volgens DVJ-insights.

Op het gebied van radio doen ze het ook niet goed. Een bekendheid van 27% (laag in vergelijking met andere lokale omroepen) en het totaalbereik (mensen die het afgelopen jaar naar RTV Arnhems radiozender hebben geluisterd) van RTV Arnhem is 5%, hetgeen iets lager is dan bijvoorbeeld Keizerstad FM 7%. Dit komt overeen met circa 7.500 luisteraars op jaarbasis. Men weet de radiozender echter niet op structurele basis te vinden, gezien het lage week- en dagbereik (circa 1%).

Conclusie
Concluderend zou je inderdaad kunnen zeggen dat er kansen liggen voor de omroep. Als er nog meer mensen af zouden haken, kijkt of luistert er niemand meer. Positief bekeken, the only way is up. Maar dan moet er wel hard gewerkt worden met een steeds kleiner wordend budget. De omroep is al jaren zoekende, het zal mij benieuwen of ze de weg nu weten te vinden. Een stad als Arnhem verdient een goed functionerende lokale, publieke omroep.

Over het onderzoek
In oktober 2012 heeft DVJ-insights een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar het bereik van de diverse media van RTV Arnhem onder de inwoners (13 jaar en ouder) van de gemeente Arnhem. De data is verzameld door middel van telefonisch onderzoek (CATI-methode) en online onderzoek (CAWI-methode). De netto steekproef bestaat uit 340 respondenten. Deze steekproef is gewogen op leeftijd en geslacht en is daarmee representatief voor de inwoners van de gemeente Arnhem, waar het onderzoek heeft plaats gevonden.

Gerelateerde artikelen:
Het veranderende Arnhemse medialandschap in 2012
Medialandschap Arnhem volop in beweging
Hoe moet het nu verder met RTV Arnhem?

Foto: Marketingfacts

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Structureel weinig kijkers voor RTV Arnhem"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*