Van Luftwaffe vliegtuighangar naar B&B

De Adelaerthoeve op booking.com

Op vliegveld Deelen wordt Rijksmonument de Adelaerthoeve volledig gerestaureerd. De Adelaerthoeve is oorspronkelijk een als boerderij ‘vermomde’ Duitse vliegtuighangar uit de Tweede Wereldoorlog. Provincie Gelderland stelt geld beschikbaar om het gebouw te restaureren, te verduurzamen en toegankelijk te maken voor publiek. In de vroegere vliegtuighangar zit al een Bed & Breakfast, die nu wordt uitgebreid. Door de restauratie blijft dit bijzondere gebouw bewaard voor de toekomst.

Luftwaffe

De Adelaerthoeve speelde een belangrijke rol tijdens de Tweede Wereldoorlog. In die periode kozen de Duitse bezetters het gebied rondom Deelen als basis voor hun luchtverdediging, waar vliegveld Fliegerhorst Deelen door de Duitse Luftwaffe werd aangelegd. Om herkenning vanuit de lucht te voorkomen werden gebouwen rond het vliegveld gecamoufleerd. Op het eerste gezicht leken de gebouwen op boerderijen, maar de boerderijen hadden muren van 50 cm beton en stalen luiken voor de ramen. Dat geldt ook voor de Adelaerthoeve en de bunkerboerderijen. Het land rondom het vliegveld diende voor landbouw en veeteelt, zodat de Duitse bezetters voor hun eigen voedsel konden zorgen. Na de oorlog zijn veel gebouwen afgebroken. Het het puin is gebruikt bij de wederopbouw van het verwoeste Arnhem. De overgebleven gebouwen hebben de status van Rijksmonument gekregen.

Vliegtuighangar

De Adelaerthoeve zelf bestaat uit een woonhuis en een schuur. De grote schuur diende als verwarmde vliegtuighangar. Het woonhuis was het ketelhuis en  zorgde voor de verwarming van de hangar. Na de oorlog is de hoeve ook daadwerkelijk een boerenbedrijf geweest. De hoeve heeft daarna enige tijd leeg gestaan, maar is inmiddels weer bewoond. De restauratie en verdere herbestemming zorgen ervoor dat het monument ook in de toekomst onderhouden en behouden kan worden. De grote ruimte in de voormalige hangar is ook toegankelijk voor een grotere groep mensen.

Natuurherstel

De herontwikkeling draagt ook bij aan andere doelen van provincie Gelderland, zoals stikstofreductie en natuurherstel. Zo zal de Adelaerthoeve beter aangesloten worden op de terreininrichtingen van Landgoed Heuvelink en de Buitenplaats Koningsweg. Het hele project kost zo’n 1,1 miljoen euro. Provincie Gelderland subsidieert daarvan ongeveer 460.000 euro. De provincie krijgt van het Rijk geld voor restauratie van Rijksmonumenten, met de vrijheid om zelf te bepalen welke rijksmonumenten we willen subsidiëren voor restauratie. Dit is zo’n project.

Reacties