Verbouw en uitbreiding Museum Arnhem op huidige locatie

Een artist impression van Benthem Crouwel Architects uit Amsterdam

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, gaat Museum Arnhem zo snel mogelijk weer open op de huidige locatie aan de Utrechtseweg. Het college stelt de gemeenteraad voor om het investeringskrediet te verhogen met 7,5 miljoen. In totaal is dan een kleine 23 miljoen beschikbaar. Dat is inclusief een bijdrage van 500.000 van de provincie. Binnen dat budget kunnen de verbouw en de uitbreiding van het museum worden gerealiseerd. Zodra de gemeenteraad groen licht heeft gegeven voor het geld, start een nieuwe aanbestedingsprocedure. 

Verhuizen of niet

De aanbesteding voor verbouw en uitbreiding van het Museum werd eerder dit jaar stopgezet omdat de offertes te hoog waren. De gemeenteraad vroeg het college te onderzoeken wat de mogelijkheden waren voor vestiging van het museum in de binnenstad. Conclusie uit die onderzoeken was dat een verhuizing naar de binnenstad sowieso duurder is en meer tijd kost. Bovendien blijkt het voor de economische spin off nauwelijks iets uit te maken of het museum in de binnenstad zit of op de huidige locatie.

Hervatting bouw

Het college heeft de onderzoeksresultaten voorgelegd aan verschillende partijen en belangenorganisaties in de stad met de vraag om een reactie. Daarnaast ontving het college ook spontane reacties. In alle reacties komt het belang van het Museum voor Arnhem naar voren en in vrijwel alle reacties wordt, gezien de uitkomsten van het onderzoek, gepleit voor hervatting van de verbouw op de huidige locatie. Wel wordt gevraagd om het verbeteren van de verbinding tussen het museum en de binnenstad.

Duurzaamheidsmaatregelen

In het Arnhemse coalitieakkoord is opgenomen dat de gemeente werk maakt van het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. In de aanbesteding voor het museum wordt daarom expliciet aandacht gevraagd voor duurzaamheidsmaatregelen. Het gaat dan over het volledig gasloos maken van het museum, het verbeteren van de isolatiewaarden, het gebruik van speciale zonnepanelen op het dak en een nieuwe methode van luchtbevochtiging, namelijk met verneveld water, in plaats van met stoom.

Reacties