Virtual Reality expeditie in Arnhem Zuid

Ga je mee op expeditie door de verschillende wijken van Arnhem Zuid? We maken een reis door het heden en het verleden. Letterlijk, door van de ene inspirerende plek naar de andere hippe locatie te rijden. En fictief, door jou met een virtual reality-bril en een koptelefoon terug te brengen naar de herinneringen van je jeugd en de plek waar je vandaan komt.

VR expeditie – pilot

Tien jongeren uit Kronenburg en tien ouderen uit Elderveld en De Laar werken samen aan een VR beleving. We delen verhalen over de geschiedenis en toekomst van Arnhem Zuid. De beste ideeën werden na de eerste bijeenkomst afgelopen zaterdag gepitcht. Hieruit wordt een korte film gerealiseerd. Deze film draagt bij om het project inzichtelijk te maken voor een brede doelgroep. Op zaterdag 21 april wordt er ook werkelijk gefilmd met aanwezigheid van figuranten en acteurs om met een pilot te gaan laten zien hoe een VR expeditie in Arnhem Zuid er uit gaat zien.

Partners

VR-Expeditie Arnhem is een samenwerkingsverband tussen wijkbewoners (jong en oud), culturele- en welzijnsorganisaties.

Zuiderziel is een platform van wijkbewoners voor creatieve (kleinschalige, wijk-eigen) initiatieven in Arnhem Zuid. Met hard en ziel zetten ze kunst in als middel om de wijken Kronenburg, Vredenburg en Elderveld en het stadsdeel Arnhem Zuid een beetje mooier te maken.

Taste of Cultures is een sociale onderneming. Onze leefomgeving wordt dynamischer en complexer en de maatschappij verandert en wordt steeds diverser.

Rozet Meedoen maakt programma’s op basis van de behoefte van wijkbewoners. De programma’s op het gebied van taal, kunst en erfgoed worden in samenwerking met wijkbewoners en partners ontwikkeld en uitgevoerd.

Het Sociaal Wijkteam (Gemeente Arnhem) is er voor mensen die ondersteuning nodig hebben in hun sociale leven. De leidraad van Wijkteams Arnhem is ‘doen wat nodig is’.

Contact

Met Virtual Reality (VR) en Audio Reality (AR) creëren we onverwachte ontmoetingen met inwoners van de stad die iets bijzonders te vertellen hebben. Je duikt de diepte van de geschiedenis en toekomst van Arnhem in en neemt actief deel aan sociale, culturele en culinaire activiteiten. Wil jij meer weten of mee doen? Maak contact met de makers!

Alle informatie vind je op vrexpeditie.nl

Foto Zefanja Hoogers

Reacties