Vragen over prijsstijging stadsverwarming

Grote delen van Presikhaaf zijn voorzien van stadverwarming

Arnhem wil graag duurzamer worden. Een van de keuzes die hierin gemaakt wordt is om zo snel mogelijk gasloos te worden als stad. De PvdA en Groen Links vinden het belangrijk dat dit niet ten koste gaat van de inwoners, maar ondersteund deze doelstelling. Daarom reageerde beide partijen ook geschrokken op de prijsstijging van 14% op stadsverwarming die de NUON aankondigde.

Presikhaaf en Schuytgraaf

Stadsverwarming is een collectieve regeling die geleverd wordt door een energieleverancier. Hierdoor ben je als bewoner nog wel vrij om je eigen energieleverancier te kiezen maar je verwarmingskosten (die je gaskosten vervangen) neem je verplicht af bij deze leverancier, in Arnhem de NUON. Om te voorkomen dat deze kosten ongelimiteerd stijgen zijn een aantal jaar geleden door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) regels opgesteld.

In Arnhem zijn grote delen van Presikhaaf en Schuytgraaf voorzien van stadverwarming, restwarmte die overblijft bij de verbranding van afval door AVR in Duiven.

PvdA Arnhem en Groen Links vinden het een rare situatie

Een van deze regels is dat de prijzen voor stadsverwarming niet meer mogen stijgen dan de kosten voor gas. Omdat er besloten is om de kosten voor gas extra te verhogen levert dit een rare situatie op. Het verhogen van de kosten voor gas wordt namelijk gedaan omdat het gestimuleerd moet worden om van het gas af te gaan. Deze regel levert nu de situatie op dat Arnhemmers die al van het gas af zijn (ze hebben immers stadsverwarming i.p.v. gas) alsnog met deze prijsstijging te maken krijgen.

‘Arnhemmers  moeten kunnen meedoen in verduurzaming’

De PvdA Arnhem en Groen Links Arnhem vinden het dan ook raar dat NUON gebruik maakt van deze ruimte binnen de wet en hebben het college van B&W gevraagd om met NUON in gesprek te gaan. “We zijn erg benieuwd waarom NUON zegt duurzaamheid te stimuleren, maar dat in haar prijszetting niet doet” aldus Raadslid Prinsen van Groen Links. “Verduurzamen is nodig en goed, maar alle Arnhemmers moeten hierin wel mee kunnen doen” zegt raadslid Bouma van de PvdA die de vragen stelde. Het college van B&W heeft bij monde van wethouder Bouwkamp toegezegd met de NUON in gesprek te gaan en een signaal richting de landelijke politiek af te geven.

Reacties