Plannen Stadsblokken Meinerswijk ter inzage

De gemeente Arnhem heeft vandaag alle stukken die nodig zijn voor de ontwikkeling van Stadsblokken Meinerswijk ter inzage gelegd. Het gaat om het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit watervergunning, het ontwerpbesluit ontgrondingenwet en twee ontwerpbesluiten Wet natuurbescherming. Vanaf 1 februari is er nu 6 weken de tijd om zienswijzen in te dienen. Op 19 februari organiseert de gemeente een inloopavond over de plannen.

Inloopavond

Op dinsdag 19 februari organiseert de gemeente een inloopavond over de plannen. Op die avond is te zien wat alle ontwerpplannen en -besluiten betekenen. Daarnaast is het mogelijk om vragen te stellen aan de aanwezige specialisten. De inloopavond is van 19.00 tot 21.00 uur in het Stadskantoor, Eusebiusbuitensingel 53. Binnenlopen kan op elk moment, aanmelden is niet nodig.

Stadsblokken Meinerswijk

Stadsblokken Meinerswijk wordt volgens de plannen een uiterwaardenpark met ruimte voor natuur, wonen en recreatie. Er komt een nevengeul, een passantenhaven en het gebied wordt autoluw. Er ontstaat één groot aaneengesloten natuurgebied langs de Rijn, van de Sacharovbrug tot net voorbij de Spoorbrug bij de Schuytgraaf, zo groot als zo’n 600 voetbalvelden. Tussen het park en de Rijn komen maximaal 430 woningen.

Reacties