Vredenburg: 100 procent duurzame warmte- en koude

Zes partijen hebben een intentieverklaring ondertekend voor een uniek warmteproject in de wijk Vredenburg. Een op afstand geplaatst collectief bronnensysteem en warmtewinning uit oppervlaktewater moeten zorgen voor een volledig duurzame koude- en warmtevoorziening voor bestaande gebouwen in de wijk.

Door: Hidde Middelweerd

Arnhem gaat voor 100 procent duurzame warmte- en koude voor bestaande gebouwen

In de aankomende tijd wordt een haalbaarheidsonderzoek voor dit project uitgevoerd. Dat meldt Engie, een van de betrokken partijen en mede-investeerder. Ook het Rijksvastgoedbedrijf, Rijsterborgh Vastgoed, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO), Waterschap Rivierenland en IF Technology zijn bij het project betrokken. Ook de gemeente Arnhem en provincie Gelderland steunen het project en waren als samenwerkingspartners aanwezig bij de ondertekening van de intentieverklaring.

Duurzame warmte en koude

Het Rijksvastgoedbedrijf en Rijsterborgh Vastgoed moeten de eerste afnemers worden van duurzame warmte en koude (WKO) van het project. Dit project is bijzonder omdat de wijk Vredenburg is gelegen in een boringvrije zone van het lokale grondwaterwinbedrijf, dat het grondwater ter plaatse onttrekt ten behoeve van de productie van drinkwater. Daarom kunnen er in deze wijk geen WKO-systemen voor bestaande panden worden aangelegd.

Juist om deze reden wordt een collectief WKO-systeem buiten de boringvrije zone geplaatst, zodat aangesloten panden alsnog kunnen profiteren van duurzame warmte en koude.

Haalbaarheid

In het najaar van 2018 moeten de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek bekend zijn. In dit onderzoek worden onder andere de beraamde kosten in beeld gebracht. Hierbij is het uitgangspunt dat afnemers niet duurder uit zijn in de nieuwe situatie.

Op basis van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek wordt een besluit genomen over het project. Op den duur is het wellicht ook mogelijk om het project uit te breiden naar andere Arnhemse wijken.

Bron (in de mailbox van Arnhem Direct): Duurzaam Bedrijfsleven.nl

Reacties