Walburgiskerk moet ‘Huis van de Stad’ worden

Vastgoedmagnaat Theo de Rijk mag zich eind van dit jaar eigenaar van de Walburgiskerk noemen. Toch wel bijzonder om een rijksmonument van zeven eeuwen oud te bezitten. Zijn plan is om er onder andere negentien appartementen in te realiseren, maar daarbij de cultuurhistorische waarde van het gebouw te respecteren. Dat is De Rijk zeker toevertrouwd. Huidige, betrokken gebruikers van de kerk willen graag bij zijn plannen worden betrokken en vestigen hun hoop op het door De Rijk geformeerde “dreamteam”.

Plan

Onder de noemer Terug naar de Toekomst, Vooruit naar de Oorsprong liet een kerkelijke werkgroep eerder – nog vóór de verkoop van de kerk aan De Rijk – een plan ontwikkelen om de monumentale parochiekerk te transformeren naar een multifunctioneel gebouw. Anders gezegd, het doel was de Walburgiskerk om te vormen tot een modern spiritueel Huis van de Stad. In genoemd plan worden tal van deelvragen aangestipt, zoals wat zijn de cultuurhistorische en architectonische kwaliteiten van de kerk, welke ontwikkelingspotenties zijn er, enzovoort.

Lichtinval

Zo is de ruimtelijke kwaliteit vooral te danken aan de precies goede verhouding tussen lengte en breedte van de oorspronkelijke kerk. Ook het sobere maar daardoor des te krachtiger materiaalgebruik in de kerk, alsmede de bijzondere lichttoetreding moeten hier worden genoemd. Geconcludeerd wordt, dat de Walburgiskerk een grote diversiteit aan gebruiks- en gebruikersmogelijkheden heeft. Er kunnen – zoals trouwens al gebeurt – concerten, theatervoorstellingen, exposities, lezingen, symposia, congressen, jubilea, herdenkingen, meditatiemomenten, yogasessies, enzovoort, worden georganiseerd. Om een uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden te realiseren somt het plan een aantal noodzakelijke aanpassingen op. Zo dienen er grotere en kleinere ruimtes heringericht te worden. En uiteraard moet de oorspronkelijke grote kerkzaal, die in het plan intact blijft, voor multifunctioneel gebruik worden toegerust. Eigenlijk een eenvoudiger plan dan De Rijk voor ogen heeft.

 

Meedenken

Clem Follender, betrokken bij de eerdere planvorming, had niet verwacht dat de kerk uiteindelijk aan De Rijk zou worden verkocht. Zij hoopt dat hij wil meedenken om van de Walbugiskerk een geestelijke schatkamer of Huis van de Stad te maken. Er moeten vieringen, geestelijke bijeenkomsten, tentoonstellingen, (orgel)concerten, oefensessies, enzovoort, georganiseerd kunnen blijven worden.

Clem Follender: ‘Theo de Rijk formeerde een “dreamteam” dat hem gaat assisteren bij de inrichting van de kerk en het recht doen aan de cultuurhistorische waarde van de Walburgis. Met dat team zullen we zeker contact leggen.’

Beeld: Foto Jan van Dalen, september 2018, Walburgiskerk met bijzondere lichtinval. Boven de geopende voordeur is het orgel zichtbaar.

Foto: Jan van Dalen, Viering van het vijfjarig bestaan van De Nieuwe Walburgiskerk, 1 juli 2018

Reacties

Over de auteur

Kees Crone
Kees Crone is allereerst journalist en daarna schrijver. Hij houdt van zijn geboortestad. Zijn laatste boek uit 2018 heet daarom: Arnhem gezien door Crone.