Zijn werkende armen ook een Arnhems probleem?

Landelijke media berichten steeds vaker over een groeiende groep werkenden die in armoede leven. Volgens het NRC is dit aantal tussen 2001 en 2014 toegenomen van 210.000 naar 320.000. Dit is 4,6 procent van alle werkenden. Ook schrijft de krant dat gemeenten deze groep niet goed in het vizier hebben. Reden voor GroenLinks om vragen te stellen aan het college over de Arnhemse situatie.

Het NRC meldt dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onder armoede een tekort verstaat aan geld voor zaken die afgezet tegen de welvaart in een land gelden als ‘minimaal noodzakelijk’. In Nederland is dit onder meer een dak boven je hoofd, stromend water en een incidentele vakantie. Een alleenstaande heeft daar op zijn minst 1.063 euro netto per maand voor nodig, een paar met twee kinderen minstens 2.000 euro.

Driekwart gemeenten geen beleid

Ook onderzocht het SCP dat driekwart van de gemeenten uit hun steekproef geen specifiek armoedebeleid voor werkenden blijkt te voeren. Reden voor raadslid Marie José Navis (GroenLinks) om vragen aan het college te stellen. Ze wil weten hoe groot het probleem van werkende armen in Arnhem is, wat er momenteel voor deze groep gedaan wordt, wat het effect hiervan is en welke extra maatregelen er nog genomen kunnen worden om deze groep te ondersteunen. Politiek verslaggever Huibert Veth sprak met haar.

‘Mensen voelen zich niet gehoord’

Navis: ‘We denken altijd dat mensen die arm zijn een uitkering hebben. Er zijn ook ontzettend veel mensen die werk hebben en aan het einde van de maand niet genoeg geld hebben om rond te komen. Dat heeft vaak te maken met schulden die zij hebben of te weinig inkomsten om hun vaste lasten te betalen. Er zitten mensen tussen die ZZP’er zijn, of wanneer er sprake is van ziekte of een scheiding komen mensen in de knel met hun vaste lasten. ‘Vaste lasten dan maar omlaag’ is te simpel gedacht. Het is natuurlijk ook niet zo dat wanneer je niet uitkomt, je dan maar aanspraak kan maken op allerlei regelingen. Het is belangrijk om te kijken naar de specifieke situaties van mensen en maatwerk te bieden voor de Arnhemmers die het nodig hebben. Als je bijvoorbeeld naar de gele hesjes kijkt dan hoor je dat zij zich niet gehoord voelen. Ik denk dat als we daarop aanhaken we goed moeten luisteren naar wat de problematiek is. Zolang we blijven spreken over verborgen armoede weten we ook niet zo goed wie dat zijn.’

Dit is een productie van RTV Arnhem.

Reacties