Werkgroep Verkeer Spijkerkwartier spreekt in over Parkeernota Arnhem

{title}

´s MIddags al op Arnhem Direct.

WERKGROEP VERKEER SPIJKERKWARTIER SPREEKT IN OP 16 NOVEMBER 2009 OVER “PARKEREN WAAR JE WEZEN MOET”:

DEZE PARKEERNOTA MOET DIRECT VAN TAFEL. ALLEEN DAN KUNNEN WIJ SAMEN WERKEN AAN EEN BETER PLAN

Bewoners en ondernemers in de wijken rond het centrum hebben maar één wens. De nota “Parkeren waar je wezen moet” moet definitief van de agenda. Hoe eerder hoe beter. Ook de Nota van wijzigingen mag de prullenbak in. Als dit parkeerplan wordt ingevoerd, gaan de bewoners van de wijken rond het centrum er allemaal op achteruit. Parkeerproblemen worden niet opgelost, maar alleen verplaatst. Het zal niemand verbazen dat wij dat niet willen. Niet alleen voor onszelf, maar in het belang van de hele stad.

Deze nota is zo ingewikkeld en blijft zoveel bezwaren oproepen, dat de invoeringskosten ongelofelijk hoog zullen worden. En dan hebben wij het nog niet gehad over de kosten van handhaving en oneigenlijk gebruik. Al die kosten kunt u voorkomen door deze nota nu van de agenda te halen.

ER IS NIET GELUISTERD
In sommige wijken werken kritische bewoners en betrokken ondernemers in goede harmonie samen met de gemeente aan plannen voor verbetering en het oplossen van knellende problemen. In het Spijkerkwartier ging het de afgelopen veertig jaar vaak over verkeerszaken. Maar in 2007 kwam daaraan abrupt een einde. Wethouder Jansen stelde voor betaald parkeren in te voeren. Alle bewoners moesten hun parkeervergunning komen inleveren.

Een storm van protest brak uit. Honderden bewoners kwamen op 5 maart 2008 naar de informatie avond over de voorloper van deze Parkeernota. Sinds die tijd praat de gemeente niet meer met ons. Wij wachten al anderhalf jaar op antwoord op onze vragen. En toen wij dit jaar zelf een informatie avond organiseerden, weigerden de wethouder en de afdeling Verkeer te komen. Nu weten wij waarom.

TUNNELVISIE
Deze Parkeernota getuigt van een tunnelvisie. De wethouder heeft twee jaar geleden gekozen voor een betaalsysteem, en dat moest koste wat het kost worden ingevoerd. Terwijl niemand daar om heeft gevraagd.
Deze parkeernota biedt in geen enkele wijk een passende oplossing. Daarom is er massaal bezwaar gemaakt. Maar het lijkt wel of het gemeentebestuur niet meer kan luisteren. Er zijn in mei meer dan 1200 bezwaren en zienswijzen ingediend. Daarbij zijn de digitale bezwaren via de website nog lang niet allemaal meegeteld. En ook de honderden bezwaren van 2008 tellen opeens niet meer mee.

Maar de conclusie is duidelijk. Met dit plan heeft de wethouder alleen tegenstand gemobiliseerd. En dat heeft de gemeenschap al genoeg gekost. Bezwaren worden weggewuifd. Terwijl bewoners en ondernemers massaal in beweging zijn gekomen. En de wethouder niet op tv durft te verschijnen. Om de misleiding niet te hoeven toegeven.

VALSE VOORSTELLING VAN ZAKEN
Nadat hij de dialoog met het Spijkerkwartier had stopgezet, huurde de wethouder een adviesbureau en een reclamebureau in om argumenten te verzinnen voor zijn parkeersysteem. Het resultaat heeft u gezien.
Helaas zijn de twee belangrijkste argumenten pure misleiding.

Als er overdag op straat soms vergunningparkeerplaatsen vrij zijn, dan is dat geen parkeerprobleem. Als er in de parkeergarages plaats is, kunnen bezoekers van het centrum daar ook terecht. Het kost misschien een paar dubbeltjes, maar dat is geen parkeerprobleem.

Wie met dat argument dus een ander systeem wil invoeren, heeft helemaal geen parkeerprobleem, maar een afgunst- of een hebzuchtprobleem. Ook het argument dat bewoners er niet op achteruit gaan, omdat een ontheffing niet veel duurder wordt dan een vergunning, is een staaltje volksverlakkerij van de bovenste plank. Want voor elke parkeervergunning die de gemeente nu uitgeeft is er ook een echte parkeerplaats aanwezig, in een specifieke sector. Maar met ontheffingen is dat niet meer het geval.

Wie met zijn duurbetaalde ontheffing op zaterdag in zijn eigen wijk wil parkeren, moet constateren dat alle plaatsen zijn bezet door auto¬¥s van centrumbezoekers; en kan uitwijken naar Presikhaaf of Geitenkamp. En ’s nachts wordt het helemaal wildwest, want dan wordt het parkeren overal gratis. Een ontheffing is dus niet meer dan een recht om achter aan te sluiten. En daar wil natuurlijk niemand voor betalen.
Onder het motto “Parkeren waar je wezen moet” krijgen wij dus allemaal een oor aangenaaid. Want deze nota gaat juist over Parkeren waar je NIET wezen moet. Deze nota zet de wijken rond het centrum helemaal open voor bezoekers van buiten. Bewoners worden weggepest. Daarmee pakt de wethouder het verkeerde probleem aan. En hij begint op de verkeerde plaats.

BELOFTES WORDEN INGETROKKEN
Nog in 2007 is aan ons beloofd: eerst komt er extra parkeercapaciteit, dan pas wordt gesproken over reguleren en betalen. Maar in deze nota wordt dat omgedraaid. En het ergste is dat al lang bekend is dat er helemaal geen geld is voor extra capaciteit. En daar gaat deze nota niets aan veranderen. Bovendien is deze nota onuitvoerbaar.

Het begint al met het meten van de parkeerdruk. Daarvoor zijn tellingen bedacht. Maar wij weten allemaal hoe creatief wethouders hier kunnen omgaan met tellingen.

De uitslag van de tellingen zit al ingebakken in de meetmethode. Dat kunnen wij eenvoudig aantonen (in tweede termijn). En zo zit deze nota vol met oncontroleerbare, onuitvoerbare en niet te handhaven maatregelen. Kijk bijvoorbeeld ook eens naar de toewijzing van ontheffingen aan bedrijven. De voorgestelde systematiek leidt tot extra administratieve lasten, en is in de praktijk totaal oncontroleerbaar.

Maar een veel simpeler en goedkoper alternatief dat wij vorig jaar hebben aangedragen is zonder argumenten van tafel geveegd. En dan hebben wij het nog niet gehad over oneigenlijk gebruik van ontheffingen en kortingspassen. Mocht deze nota dus ooit worden aangenomen, dan wordt het nog een feest voor de Rekenkamer. Neemt u dat alvast op in de begroting?

BEWONERS HEBBEN HIER NIET OM GEVRAAGD
Terwijl de dagelijkse parkeerproblemen van wijk tot wijk, van straat tot straat en van uur tot uur verschillen, pleit de Parkeernota voor een uniforme aanpak.

Maar neem nu bijvoorbeeld de Verschuerwijk, Spijkerbuurt, Transvaal en Spoorhoek. De ene buurt heeft overdag de meeste parkeerproblemen, de andere ´s avonds, op koopavond of op zaterdag. In de bezwaren is aangetoond dat geen van die problemen met deze nota niet worden opgelost. Waarom wordt daar niet naar geluisterd?

Alternatieven, waar niet alleen in het Spijkerkwartier al jaren om wordt gevraagd, wil de wethouder niet overwegen. Hij negeert elke nuance.

ONUITVOERBAAR EN, ONBETAALBAAR
Het systeem achter deze Parkeernota komt uit Nijmegen. Daar ging invoering met akelige kinderziektes en veel nieuwe problemen gepaard. Bewoners en ondernemers werden tegen elkaar uitgespeeld. Dat staat ons ook te wachten.

Het is een lappendeken aan maatregelen, peperduur in de uitvoering en niet te handhaven. Ziet u al parkeerpolitie in de wijken lopen om 23 uur ´s nachts?
Intussen blijven de ambtenaren van de gemeente zelf parkeren in Het Broek. Maar aan dat probleem wordt met deze nota niets gedaan.

HET KAN ZO VEEL BETER
Om parkeerproblemen op te lossen hebben wij een ander soort plan nodig. Een plan dat wordt gemaakt MET de bewoners en ondernemers in de wijken zelf.
Wij hebben al twee jaar verloren. Maar wij pakken de draad zo weer op. Het maakt ons niet uit wanneer. Meteen volgende maand, of pas na de verkiezingen. Want wij gaan niet weg. Wij wonen hier.

DE HAMVRAAG
Binnenkort komt het moment om kleur te bekennen. Beantwoordt u voor uzelf de hamvraag: wie vindt u belangrijker, bewoners of bezoekers? Wiens parkeerproblemen wilt u eerst oplossen, die van bewoners of die van bezoekers? En wie laat u daarvoor betalen?

De wethouder heeft met deze parkeernota gekozen voor bezoekers. Gelukkig hebben wij het afgelopen jaar niet stil gezeten. Want terwijl de adviseurs van de wethouder alleen argumenten hebben verzonnen om de parkeerproblemen van bezoekers aan bewoners te verkopen, hebben wij ook onze eigen parkeerproblemen geanalyseerd.

Wij delen onze analyses graag met de afdeling Verkeer. En dan maken wij samen een plan om de problemen duurzaam op te lossen. Maar zolang deze parkeernota op de agenda staat, komt er geen draagvlak voor oplossingen. Wijzigingen en amendementen kunnen daar niets aan veranderen. Want de probleemstelling en de uitgangspunten van deze nota zijn fout. Daarom vragen wij de Raad om Nee te zeggen tegen deze nota, inclusief alle wijzigingen. De bewoners hebben dat al gedaan.

Namens de Werkgroep Verkeer, bewoners, ondernemers en Wijkplatform Spijkerkwartier/Spoorhoek, indieners van niet meegetelde digitale zienswijzen, de honderden indieners van bezwaren tegen de eerdere plannen (maart 2008) en het overleg dat sinds april 2009 tot stand is gekomen met duizenden bewoners en ondernemers in de andere wijken rond het centrum.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Werkgroep Verkeer Spijkerkwartier spreekt in over Parkeernota Arnhem"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*