Participatietraject Stadsblokken-Meinerswijk

image

Dit najaar start na de Verkenningsronde de Uitwerkingsronde van het Participatietraject Stadsblokken-Meinerswijk. Deze uitwerkingsronde start met twee verdiepingsbijeenkomsten op donderdag 11 en dinsdag 16 december van 19.30 tot 22.00 uur in het Stadsatelier.

De verdiepingsbijeenkomsten zijn bedoeld om in gesprek te gaan over de kansen, bedreigingen en risico’s die van belang zijn voor de toekomst van Stadsblokken-Meinerswijk. Dit gebeurt aan de hand van vier Bouwstenen, die vervolgens de basis vormen voor de op te stellen scenario’s. De bouwstenen zijn: Bouwsteen Natuur en Landschap, Bouwsteen Water, Bouwsteen Cultuurhistorie en Bouwsteen Duurzaamheid.

Stadsblokken-Meinerswijk is een uiterwaardengebied in het hart van Arnhem. Het ligt tegenover Arnhem, aan de zuidelijke oever van de Nederrijn en is circa 450 hectare groot. Het is een gevarieerd gebied met bijzondere natuurwaarden, zichtbare en onzichtbare resten uit het verleden en diverse woonplekken. Bij hoogwaterstand komt ongeveer tweederde deel van het totale gebied onder water te staan.

Wethouder Cees Jansen kijkt tevreden terug op de afgelopen periode. “De deelname aan de Verkenningsronde was groter dan verwacht. Ook de hoeveelheid bruikbare ideeën was verrassend. Gebundeld in negen Denkrichtingen bieden die nu een goede basis voor de Uitwerkingsronde.”

Daar waar in de eerste ronde nog de breedte werd opgezocht, zal in de tweede ronde de diepte worden ingegaan. “Eigenlijk gaan we trechteren”, stelt Jansen. “Van het grofmazig bundelen van ideeën tot Denkrichtingen in de Verkenningsronde, tot het fijnmazig formuleren van ‘Bouwstenen’ en samenstellen van toekomstscenario’s in de Uitwerkingsronde. Een professioneel team van stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, maar ook participatiedeskundigen gaat de uitvoering van dit traject verder begeleiden.

De bewoners van Arnhem worden ook in de tweede ronde bij het proces betrokken. Dit zal minder vrijblijvend zijn dan in de vorige ronde. Jansen: “In de Uitwerkingsronde onderzoeken we de kansen en mogelijkheden van het gebied. Participanten kunnen helpen bij het ‘vertalen’ van de Denkrichtingen. Ze kunnen helpen door een bijdrage te leveren aan ontwerponderzoek en het in beeld brengen van de kansen, mogelijkheden en de daaruit volgende keuzes.”

Vanwege de beperkte capaciteit in het Stadsatelier, dienen belangstellenden zich vóór 8 december aanstaande aanmelden via info@stadsblokken-meinerswijk.nl.

Meer informatie vind je op de website van Stadsblokken-Meinerswijk.

Foto: Marco Derksen

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Participatietraject Stadsblokken-Meinerswijk"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*