Inspraak over ‘Parkeren waar je wezen moet’

parkerenHet college van burgemeester en wethouders heeft vorige week de nota ‘Parkeren waar je wezen moet’ vrijgegeven voor inspraak. In deze nota wordt een nieuwe aanpak voorgesteld voor de parkeerproblemen in de volgende wijken rondom de binnenstad: Heijenoord, Burgemeesterswijk-zuid, Transvaalbuurt, Sint Marten, Sonsbeekkwartier-zuid, Spoorhoek, Spijkerkwartier, Brugstraat e.o., Boulevardkwartier en de Van Verschuerwijk.

Het voorstel houdt in dat alle parkeerplaatsen, dus gratis-, betaald- en vergunninghoudersparkeerplaatsen, worden omgezet in betaald-parkeerplaatsen. Op deze plaatsen kunnen bewoners en ondernemers dan met een parkeervergunning parkeren.

Inspraakreacties kunnen vanaf 13 april tot 25 mei 2009 worden ingediend. Na de inspraakperiode gaat de nota ‘parkeren waar je wezen moet’ voor besluitvorming naar de gemeenteraad. De nota ‘Parkeren waar je wezen moet’ ligt vanaf 1 april 2009 ter ter inzage bij het informatiecentrum van het stadhuis. De nota kan hier ook worden opgehaald. Daarnaast is de nota is via internet te downloaden.

In het voorgestelde parkeerbeleid voor genoemde wijken kunnen bezoekers van bewoners parkeren voor de helft van het geldende parkeertarief. Bewoners en bedrijven krijgen de mogelijkheid te beschikken over minimaal een parkeervergunning en indien er meer ruimte beschikbaar is, over meerdere tijdelijke parkeervergunningen. Het doel van deze voorstellen is te komen tot uniform en duurzaam parkeerbeleid in de wijken rondom de binnenstad. Met dit beleid en de voorgestelde proactieve aanpak, worden de parkeerproblemen op een slagvaardige en duidelijke wijze bestreden, waardoor de bereikbaarheid en leefbaarheid verbeteren.

Tijdens de inspraakperiode van 13 april tot 25 mei kunnen belanghebbenden schriftelijk, digitaal of mondeling zienswijzen ken­baar maken. Schriftelijk kan door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, afdeling verkeer (onder vermelding inspraak parkeernota), postbus 99, 6800 AB Arnhem. Digitaal kun je je zienswijze vanaf 13 april indienen via de website.

Daarnaast worden op 23 april 2009 en 6 mei 2009 vanaf 16.00 tot 21.30 uur informatiebijeenkomsten georganiseerd in het stadhuis. Tijdens deze bijeenkomsten kun je vragen stellen over de nota ‘Parkeren waar je wezen moet’ en kun je eveneens uw schriftelijke zienswijzen indienen. Van de zienswijzen wordt een inspraaknota en eventueel een nota met wijzigingsvoorstellen gemaakt. Deze nota’s worden daarna ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Nadere informatie over de nota ‘Parkeren waar je wezen moet’ en over het indienen van mondelinge zienswijzen, is te verkrijgen bij de dienst Stadsontwik¬≠ke¬≠ling, afdeling verkeer, via telefoonnummer 026-3773525.

Bron: ArnhemMail

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Inspraak over ‘Parkeren waar je wezen moet’"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*