Nieuw speelruimtebeleid in Arnhem

De gemeente Arnhem heeft een voorstel klaar liggen voor nieuw speelruimtebeleid in Arnhem voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Het natuurlijke spelen, spelen in een groene omgeving met natuurlijke elementen, neemt daarin voor kinderen een belangrijke plaats in, net als voorzieningen voor jongeren vanaf 13 jaar.

Het opstellen van het speelruimtebeleid vindt op interactieve wijze plaats. Met jongeren is en wordt veelvuldig gecommuniceerd over speel- en ontmoetingsplekken. Jongeren denken en beslissen mee over locaties, ontwerpen, gedragsregels enzovoort. De gemeente heeft ook advies gevraagd aan professionals in Arnhem die bij dit onderwerp zijn betrokken. Daarvoor is een workshop georganiseerd in april 2009.

Omdat dit beleid veel Arnhemmers aangaat, nodigt de gemeente hen uit om op het voorstel te reageren.

Spelen is voor kinderen van groot belang voor hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. De gemeente beschouwt daarbij de gehele openbare woonomgeving als terrein van speelruimtebeleid. Binnen stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen zal dan ook rekening gehouden moeten worden met ruimte om te kunnen spelen. Hoe dat moet, staat in grote lijnen in het beleidsvoorstel. Waar speelvoorzieningen moeten komen, hoe deze er precies uit moeten zien en wat er gebeurt met de huidige voorzieningen, komt bij de uitwerking van het beleid aan de orde. Per wijk wordt een uitvoeringsplan opgesteld waarin deze vragen worden beantwoord.

Kinderen spelen overal, niet alleen op formele speelterreinen, maar ook op informele speelplekken als trottoirs, pleinen, tuinen en parken. Dat zijn plekken die vaak veel uitdagender zijn om te spelen. Het nieuwe beleid omvat daarom niet alleen de speelterreinen waar speeltoestellen geplaatst worden, maar juist ook deze informele speelruimte. Verder is er aandacht voor voorzieningen die ingaan op de behoeften van jongeren vanaf 13 jaar. In deze leeftijdscategorie is er niet zozeer sprake van ‘spelen’ maar gaat het vooral om ontmoeting en sport.

Wijkverenigingen, wijkplatforms en diverse andere instellingen die betrokken zijn bij het onderwerp, worden hierover per brief geïnformeerd. Voor de Arnhemse inwoners wordt de beleidsnota voor een officiële inspraakperiode vrijgegeven. De nota draagt de naam ‘Ruimte voor jeugd’ (spelennota) en ligt ter inzage bij de Informatiebalie van het stadhuis en het Loket Zuid. Volgens het bericht , zou de nota ook te vinden moeten zijn op de website van van de Gemeente Arnhem, maar ik heb het nog niet kunnen ontdekken.

Reacties op de nota kunnen tot 1 augustus aanstaande ingediend worden bij het College van b en w, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem.

De resultaten van de participatie en inspraak worden waar mogelijk verwerkt in het nieuwe beleid. De raad beslist uiterlijk in november 2009 of de spelennota wordt ingevoerd. Daarna worden uitvoeringsplannen per wijk opgesteld. In deze plannen komt te staan hoe speelruimte over de wijk verdeeld wordt en welke investeringen nodig zijn.

De nota wordt voor 10 jaar vastgesteld en na 5 jaar geëvalueerd, aan het einde van de volgende collegeperiode.

Bron: ArnhemMail

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Nieuw speelruimtebeleid in Arnhem"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*