Niemand meer onvrijwillig dakloos

after lunch nap

De regio Arnhem telt op dit moment zo’n 600 daklozen. De gemeente Arnhem wil ervoor zorgen dat voor deze mensen een traject wordt opgestart om te komen tot goede huisvesting, zorg en inkomen. Doel is om daklozen op weg te helpen naar een zelfstandige plek in de maatschappij.

Arnhem telt al veel voorzieningen voor dak- en thuislozen. Een deel van deze voorzieningen is gericht op de stad en een deel van de voorzieningen is voor daklozen in de hele regio. Arnhem is goed op weg, maar wil meer: de dakloosheid verder te lijf gaan met een meer persoonsgerichte aanpak en meer aandacht voor het voorkomen en het herstel van dakloosheid.

Organisaties op het gebied van wonen, zorg en inkomen werken met de gemeente samen om ervoor te zorgen dat iedere dakloze een persoonlijk trajectplan krijgt. Deze samenwerking noemen we de Centrale Toegang: één organisatiemodel van waaruit de dak- of thuisloze alle hulp krijgt die nodig is om de leefsituatie te verbeteren.

De Centrale Toegang is het hart van het Regionaal Kompas. Het Regionaal Kompas is een plan dat ervoor moet zorgen dat in de regio Arnhem niemand meer onvrijwillig en/of langdurig dakloos hoeft te zijn. Om dit te bereiken werken organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg met elkaar samen om dakloosheid te voorkomen, te zorgen voor goede opvang en mensen te begeleiden bij re-integratie in de maatschappij. Voor iedere dakloze geldt één trajectplan.

Individueel traject
De uiteindelijke ambitie is dat alle zeshonderd daklozen en mensen in opvangvoorzieningen in 2014 in een individueel traject zitten. 70% van de huidige daklozen en 100% van de daklozen die er vanaf nu nog bijkomen hebben dan een inkomen, een structurele woonvoorziening en voor zover mogelijk een vorm van werk.

Iedereen doet mee
Het Regionaal Kompas is gebaseerd op een methode die ontwikkeld is door het Rijk en de vier grote steden (G4). Voordeel van die aanpak is dat er in andere steden al ervaring is opgedaan en er al instrumenten voor ontwikkeld zijn. De doelstelling van het Kompas, namelijk verbetering van de kwaliteit van leven en vergroten van de zelfredzaamheid van daklozen, sluit naadloos aan bij de visie van de gemeente. Het bestuursakkoord voor deze periode heet immers “iedereen doet mee”. Onder andere via de WMO wil de gemeente bereiken dat elke Arnhemmer kan deelnemen aan de maatschappij.

Bron: ArnhemMail

Foto: Lucsaflex

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Niemand meer onvrijwillig dakloos"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*