Leer- en werkaanbod voor Arnhemse schoolverlaters zonder baan

{

De gemeente Arnhem is klaar voor de invoering op 1 oktober van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ), een wet die voor 18 tot 27-jarigen in de plaats komt van de bijstandswet. Eerst vallen er de nieuwe schoolverlaters en andere jongeren onder die een uitkering aanvragen; over een jaar √°lle jongeren in deze leeftijdsgroep, die een uitkering ontvangen.

WIJ verplicht de gemeente om een werk-/leerplaats aan te bieden aan jongeren, waarbij zij een (aanvullende) uitkering ontvangen. Zij zijn verplicht om de werk-/leerplaats te accepteren. Als zij de werkzaamheden of leeractiviteiten niet uitvoeren, wordt hun uitkering gekort en na verloop van tijd stopgezet. Zij gaan dan bijvoorbeeld aan de slag op een plek waar zij leer- en werkervaring opdoen tegen een inkomen, dat de gemeente eventueel aanvult tot de hoogte van de bijstand.

In de praktijk biedt Arnhem al een werk-/leerplaats aan jongeren aan die zich melden voor een bijstandsuitkering. Dat verandert niet. Wat wel verandert, zijn de regels, rechten en plichten die gaan gelden. De wet stimuleert jongeren om hun school af te maken, werken en leren te combineren of een baan te zoeken. Het doel is: duurzame deelname van jongeren aan het arbeidsproces.

Teveel jongeren vinden nog geen aansluiting op de arbeidsmarkt. De nieuwe wet gaat er niet meer vanuit dat een jongere recht heeft op een bijstandsuitkering en de plicht om zijn kansen op werk te vergroten. WIJ keert dat om: de jongere heeft recht op een werk-/leeraanbod en ontvangt eventueel een aanvulling op het inkomen tot het niveau van de bijstandsuitkering.

Ook jongeren die wachten op een arbeidsplaats bij de sociale werkvoorziening, vallen onder de wet WIJ. Voor jonge gehandicapten die niet arbeidsgeschikt zijn, blijft de Wajong van kracht.

Een werk-/leeraanbod houdt in, dat de jongere een plaats krijgt in een bedrijf en er algemeen geaccepteerde arbeid uitvoert en praktijkscholing of een ander programma volgt voor de inschakeling in het arbeidsproces. In het werk-/leeraanbod moet de gemeente een opgave doen van de inhoud, plaats en duur van de activiteiten die de jongeren verrichten. Als zij na afloop zelf nog niet in hun inkomen kunnen voorzien, volgt een nieuw aanbod.

Behoud inkomen
De jongere die de werk- en leerverplichting onvoldoende nakomt, riskeert een verlaging van de uitkering voor één maand met 40%. Laat hij het helemaal afweten, dan gaat de uitkering met 80% omlaag. Deze sanctiemaatregel kan met één maand worden verlengd. Daarna wordt de uitkering eventueel stopgezet. Deze maatregelen, die veel zwaarder zijn dan in de Wet Werk en Bijstand, vormen een stevige financiële prikkel om te voorkómen dat jongeren afglijden. Zij kunnen er zelf voor zorgen dat zij hun inkomen behouden.

Foto: Hans Mestrum

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Leer- en werkaanbod voor Arnhemse schoolverlaters zonder baan"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*