Gelderse waterschappen tekenen watercontracten

{

Morgen ondertekenen de bestuurders van de vier Gelderse waterschappen: Rijn-IJsselland, Veluwe, Vallei en Eem en Rivierenland de watercontracten met provincie Gelderland. In deze watercontracten hebben provincie en waterschap afspraken gemaakt over projecten op het gebied van natte natuur, waterkwaliteit en klimaatbestendigheid.

Het gaat hierbij om uitvoering van ecologische verbindingszones, de aanpak van verdroogde gebieden (TOP-lijstgebieden), sprengen en beken, wateren met bijzondere natuur (HEN en SED-wateren) maar ook om bovenwettelijke maatregelen voor rioolwaterzuiveringsinstallaties en een cultuurhistorisch project.

Per waterschap is een uitvoeringsprogramma opgesteld. In totaal moet ongeveer 350 hectare grond worden aangekocht. De afspraken worden uitgevoerd in de periode van 2009 tot 2013. De provincie draagt 67 miljoen bij, de waterschappen de overige 36,5 miljoen.

De ondertekening vindt plaats tijdens een bestuurlijke netwerkbijeenkomst in het Watermuseum in Arnhem.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Gelderse waterschappen tekenen watercontracten"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*