Nieuw in Arnhem: het Schrijversplatform

Een bijdrage van Els Schrijber

Een gesprek met initiatiefneemster Petra Else Jekel

“Ik heb in Groningen gezien hoe het moet. Daar heb je een levendige literaire scene, een klimaat waarin schrijvers elkaar inspireren en stimuleren en waar veel wordt georganiseerd, variërend van literaire programma’s tot het uitbrengen van dichtbundels”, vertelt dichteres en onderneemster Petra Else Jekel enthousiast. “Ik dacht: dat kan hier ook! En ik ga het regelen.”

Dat was de aanzet voor wat nu het Schrijversplatform Arnhem is, een inspirerende ontmoetingsplaats voor schrijvers en dichters en een podium voor regionaal literair talent, in welke fase van hun ontwikkeling dan ook.

Petra groeide op in een gezin waar veel aandacht was voor kunst en architectuur en voelde zich al vroeg aangetrokken tot poëzie. Al tijdens haar middelbareschoolperiode schreef ze zelf gedichten en niet onverdienstelijk; ze won onder meer de jaarlijkse poëziewedstrijd voor middelbare scholieren ‘Doe Maar Dicht Maar’.

Op haar achttiende ging ze kunstgeschiedenis studeren in Groningen. Daar kwam ze al gauw in contact met mensen uit de lokale literaire wereld en een en ander leidde er uiteindelijk toe dat ze in het academisch jaar 2000/2001 huisdichter van de universiteit werd.

Terug naar Arnhem
Toen kwam het moment dat ze weer naar Arnhem wilde, waar immers haar roots liggen. Vanuit een sterke innerlijk behoefte haar werk hier verder uit te bouwen en in Arnhem een sociale en werkgerelateerde omgeving voor zichzelf en gelijkgestemden te creëren, ontstond het idee Schrijversplatform Arnhem op te richten. Met als doel: elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen, elkaar inspireren en dingen organiseren.

In de loop van 2008 had ze met diverse mensen gesprekken over haar plannen en in het najaar beleefde Schrijversplatform Arnhem (dat toen nog niet zo heette) zijn eerste bijeenkomst. Naar analogie van ‘Casa’ en ‘Opa’, verbanden waarin architecten respectievelijk vormgevers zich in Arnhem hebben georganiseerd, werd besloten tot de naam Schrijversplatform Arnhem, wat al gauw werd afgekort tot SPA.

Pionieren in de letteren
Er volgde een tijd van pionieren: netwerken, informatie bij elkaar sprokkelen, nieuwsbrieven schrijven, bijeenkomsten organiseren. De eerste successen werden geboekt in de vorm van een voorleesavond met twaalf auteurs in de Boekenweek en een optreden van vijf auteurs tijdens een avond van kunstenaarsinitiatief GANG. Petra: “Deze avonden hebben aangetoond dat Arnhem absoluut schrijverskwaliteit heeft en dat je ook niet perse landelijk publicerende auteurs hoeft te contracteren om toch een interessante avond te vullen. De avond bij GANG was zeer geslaagd met publiek uit verschillende kunstdisciplines. Na afloop werd gezegd: ‘Goh, ik wist niet dat het zo leuk was om naar een schrijver te luisteren!’”

Aan het eind van dit eerste seizoen is de balans opgemaakt. Er is een stuurgroep opgericht van zeven mensen die zich gedurende de zomer hebben ingezet om het platform structuur te geven en in het nieuwe seizoen een mooi programma aan te bieden. Het platform wordt intussen financieel ondersteund door het Fonds Cultuur van de Gemeente Arnhem en het Stimuleringsfonds van de Rabobank Arnhem en Omstreken. Boekhandel ONGERIJMD biedt facilitaire ondersteuning.

Op dit moment wordt nagedacht over de aanstelling van een bestuur. De stuurgroep heeft besloten van de afkorting SPA af te stappen en vanaf nu de naam ‘Schrijversplatform’ te hanteren. “Mensen weten niet waar de afkorting SPA voor staat. Bovendien werden we verward met de Stichting Peuterspeelzalen Arnhem!”, aldus Petra.

Nieuw seizoen
Donderdagavond 1 oktober is de aftrap van het nieuwe seizoen, met optredens van onder meer A.L. Snijders, grondlegger van Nederlands jongste literaire genre: het zeer korte verhaal, Jaap Robben, stadsdichter van Nijmegen, om Arnhem tot een eigen stadsdichter te inspireren, Peer Wittenbols, dichter en theaterauteur, die speciaal nieuw theaterwerk voorleest. Verder: voordrachten van stuurgroepleden van het Schrijversplatform, een literair manifest om mee te nemen, drankjes en versnaperingen.

Schrijven is een wereldsgebeuren. Zonder platform is schrijven een zinloos gebeuren, valt in het manifest te lezen dat de interviewer alvast ter inzage kreeg. Dat belooft wat!

Voor informatie over het Schrijversplatform en opgave nieuwsbrief, kun je mailen.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Nieuw in Arnhem: het Schrijversplatform"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*