HAN-voorzitter Ron Bormans benoemd in adviescommissie Hoger Onderwijs

Ron Bormans, voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), is door minister Plasterk benoemd in de commissie die de minister gaat adviseren over de toekomst van het hoger onderwijs in Nederland. De commissie ‘Toekomstbestendig HO-stelsel’ onderzoekt in hoeverre het huidige stelsel voldoende toegerust is om de toekomst tegemoet te kunnen treden.

Ron Bormans: “Mij spreekt erg aan hoe dit belangrijke onderwerp geagendeerd is. We voeren al heel lang stelseldebatten over het hoger onderwijs en die lopen steeds dood vanwege allerlei gevoeligheden.

Nu gaan we de kans pakken om eens goed te analyseren of we die inmiddels grote hoeveelheden studenten die in Nederland deelnemen aan het Hoger Onderwijs en die allemaal heel verschillend kunnen zijn qua leerstijl, motivatie en achtergrond, wel goed bedienen met het hoger onderwijs dat we nu hebben.

En als we vinden dat we daar iets aan moeten doen, dat we dat dan zo doen dat we een stelsel neerzetten dat internationaal begrepen wordt en wat mij betreft heel veel ambitie uitstraalt. Eervol om daar over mee te mogen denken.”

Ron Bormans werkt sinds 2003 bij de HAN, het laatste anderhalf jaar als bestuursvoorzitter. Hij begon zijn loopbaan bij het Ministerie van OCenW, onder andere als plaatsvervangend directeur HBO en directeur Studiefinanciering.

Samenstelling commissie
– Cees Veerman (voorzitter), directeur Bracamonte BV en oud-minister van Landbouw en Visserij
– Alexander Rinnooy-Kan, voorzitter SER
– Koen Geven, voormalig voorzitter van de European Students Union
– Ron Bormans, voorzitter College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
– Bob Berdahl, voorzitter van de Association of American Universities en voormalig collegevoorzitter van Berkeley University
– Ellen Hazelkorn, director of Research and Enterprise en Dean of the Graduate Research School van het Dublin Institute of Technology.

De commissie zal in februari 2010 haar advies presenteren.http://www.han.nl/start/corporate/over-de-han/organisatie-en-bestuur/college-van-bestuur/aan-het-woord/

Reacties

Wees de eerste die reageert op "HAN-voorzitter Ron Bormans benoemd in adviescommissie Hoger Onderwijs"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*