Stop de verpaupering bij Martinushof in Vredenburg!

Zuid Centraal stelt vragen aan het college.

Fractie Zuid Centraal heeft klachten gekregen van omwonenden van terrein Martinushof aan de Slochterenweg in Vredenburg. Na vertrek van bewoners van het verpleeghuis staat het gebouwen leeg en wordt er veel vernield. Ramen worden ingegooid, de zaak wordt gesloopt, onbevoegden hebben vrij toegang en de omgeving is al flink aan het vervuilen. Het is gewoon een schande!

Hoe is het mogelijk dat deze centrale plek en looproute naar Kronenburg zo kan verpauperen en de openbare orde en veiligheid in het geding is? Dat staat allemaal in schril contrast met de mooie plannen die de omwonenden de afgelopen jaren hebben gezien. Net een jaar geleden hebben de bewoners op 22 augustus bijvoorbeeld nog een brief van Vivare ontvangen met een wervende titel: Zorgeloos wonen!

Dat is gezien de huidige situatie nogal erg bezijden de waarheid. Helaas zetten professionele partijen zoals Vivare en Pleyade bewoners op het verkeerde been. En de gemeente spreekt deze partijen daar helaas niet snel genoeg op aan. Hoezo verwachtingen wekken en beter communiceren? Al eerder hebben wij vernomen dat eind 2008 alle activiteiten en planvorming voor herontwikkeling van locatie verpleeghuis Martinushof in Vredenburg zijn stilgelegd.

Over de plannen voor deze grote bouwlocatie wordt volgens de fractie van Zuid Centraal al meer dan 8 jaar gesproken. Voor Zuid Centraal is het onbegrijpelijk waarom het zo lang moet duren dat deze voor bewoners Arnhem-Zuid zeer belangrijke ontwikkeling zo lang moet duren. Zuid Centraal heeft dringend behoefte aan informatie van het college van burgemeester en wethouders.

Zuid Centraal heeft de volgende vragen:
1. Welke maatregelen denk het college te nemen om de openbare orde en veiligheid op de locatie Martinushof te garanderen;
2. Is het college bereid de huidige eigenaar aan te spreken op deze zeer ongewenste aantasting van het woongenot voor omwonenden en zonodig sanctie op te leggen om verbeteringen af te dwingen;
3. Is het college bereid de omwonenden in Vredenburg en Kronenburg te informeren over de situatie?
4. Hoelang gaar het nog duren voordat het oude Martinushof wordt gesloopt?
5. Welke actuele belemmeringen zijn er voor planvorming en realisatie?
6. Op welke wijze kunnen deze belemmeringen op korte termijn worden weggenomen?
7. Kan het college aangeven of de gemeenteraad nog besluiten moet nemen om herontwikkeling van locatie Martinushof mogelijk te maken, en zo ja, wanneer kan de raad een voorstel van het college tegemoet zien?

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Stop de verpaupering bij Martinushof in Vredenburg!"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*