Overlast Klarendal en Sint Marten wordt aangepakt

Het college van burgemeester en wethouders wil de overlast in de wijken Klarendal en Sint Marten sneller en verder terugdringen. Het initiatief voor dit voorstel is genomen door burgemeester Pauline Krikke. De maatregelen die zij voor ogen heeft zijn vooral gericht op overlast vanwege de vijf coffeeshops in deze wijken.

Zo is er inmiddels een nieuwe handhavingstabel. Een handhavingstabel omschrijft elke sanctie die hoort bij een overtreding van de regels. Deze nieuwe tabel is strenger. In tegenstelling tot vroeger bijvoorbeeld, leidt de verkoop van softdrugs aan jongeren direct tot sluiting van de coffeeshop.

Ook het zogenoemde uitsterfbeleid wordt aangescherpt. Op dit moment zijn er in Klarendal en Sint Marten – ondanks het al elf jaar bestaande uitsterfbeleid – nog steeds vijf coffeeshops gevestigd. Twee coffeeshops is hier het maximum. Het woon- en leefklimaat wordt hierdoor onevenredig zwaar belast. De aanscherping houdt in dat de exploitatievergunning bij overtreding van de coffeeshop criteria vervalt.

Daarnaast wordt aan de Hommelseweg en de Sonsbeeksingel een stopverbod voor voertuigen voorgesteld. Auto’s die er stoppen om even een boodschap te doen en vervolgens weer vertrekken veroorzaken veel geluidsoverlast. Daarnaast is het vervelend en zelfs gevaarlijk voor het overige verkeer.

Ook wordt de pinautomaat bij de C1000 aan de Hommelseweg mogelijk verplaatst. Bezoekers voor deze voorziening parkeren hier dubbel, veroorzaken geluidsoverlast en brengen de verkeersveiligheid in gevaar. De gemeente zal in overleg met betrokkenen bekijken of er een geschiktere locatie voor de pinautomaat kan worden gevonden.

Bovendien krijgt de burgemeester in het kader van de wet ‘maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast’ die vermoedelijk binnen enkele maanden in werking treedt, de bevoegdheid om een langdurig gebieds- of groepsverbod op te leggen aan personen die structureel ernstig overlastgevend gedrag in de openbare ruimte veroorzaken. De burgemeester zal wanneer de politie constateert dat bepaalde personen en groepen in de omgeving van de coffeeshops structureel overlastgevend gedrag veroorzaken niet aarzelen van deze bevoegdheid gebruik te maken.

Daarnaast zal het aantal politiefunctionarissen dat toezicht houdt op de coffeeshops worden uitgebreid. Ook handhavers van de gemeente worden belast met het toezicht op de coffeeshops. Deze toezichthouders stemmen hun controles af. Dit biedt grote voordelen. Het gestructureerd houden van toezicht heeft een sterk preventief effect.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Overlast Klarendal en Sint Marten wordt aangepakt"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*