Lokaal ondernemerschap groeit

Het ondernemerschap in de aandachtswijken groeit stevig. Dat blijkt uit een onderzoek van EIM in opdracht van staatssecretaris Frank Heemskerk. ‘Economische groei in de aandachtswijken is belangrijk omdat het zorgt voor nieuwe banen en een nieuw toekomstperspectief. Ondernemingen stimuleren ook de leefbaarheid door investeringen in bedrijfspanden, voorzieningen en de omgeving,’ aldus Heemskerk.

Volgens het onderzoek van EIM is de ondernemersquote (maatstaf voor het ondernemerschap) voor alle 40 aandachtswijken in 2009 6,3%. In 2007 was dit nog maar 5,4%. Ten opzichte van 2007 is de ondernemersquote van de aandachtswijken dan ook sneller toegenomen dan die van Nederland als geheel.

De wijken met de hoogste ondernemersquote in 2009 zijn achtereenvolgens Amsterdam Oost (10,1%), Bos en Lommer in Amsterdam (9,8%) en Klarendal in Arnhem (8,6%). De grootste stijger is de wijk Transvaal in Den Haag op de voet gevolgd door de Haagse Schilderswijk. In de wijk Transvaal waren bijvoorbeeld in 2007 nog 522 ondernemers en in 2009 waren dit er 764, een stijging van 46,4%.

Heemskerk: ‘Zowel het Rijk als gemeenten investeren in de lokale economie. Economische Zaken stimuleert de lokale economie onder andere door het verstrekken van microfinanciering. Hiermee bieden we starters en doorstarters betere kansen op krediet. Met bijvoorbeeld de Veiligheidsscan Kleine Bedrijven kunnen ondernemers hun bedrijf testen op veiligheid. Ook verstrekken we subsidies om bedrijven echt veiliger te maken. Tenslotte wordt via de regeldruk aanpak bureaucratie verminderd en publieke dienstverlening verbeterd. Dit draagt allemaal weer bij aan een positiever ondernemersklimaat en het groeiende ondernemerschap in de wijken.’

De Arnhemse uitslagen per wijk op een rijtje:

Arnhemse Broek

Ondernemersquote
De ondernemersquote in de Arnhemse wijk Het Arnhemse Broek is in de periode 2007-2009 toegenomen tot 8,1%. Hiermee blijft de ondernemersquote achter bij het gemiddelde voor Arnhem en Nederland als geheel. De ondernemersquote van Arnhem is explosief gestegen. Het Arnhemse Broek heeft op Arnhem geen inhaalslag weten te maken. Ook de achterstand op Nederland is toegenomen.

Bedrijvigheidsquote
De bedrijvigheidsquote in de wijk Het Arnhemse Broek is met 11,6% naar verhouding hoog en ligt zelfs boven de bedrijvigheidsquote voor de gehele stad Arnhem en Nederland. Ten opzichte van 2007 is de bedrijvigheidsquote in Het Arnhemse Broek met 1,5%-punt toegenomen. Hiermee is de voorsprong op Arnhem en Nederland vergroot.

Klarendal

Ondernemersquote
De ondernemersquote in de wijk Klarendal in Arnhem is 8,6%. Ten opzichte van 2007 is een toename te zien met 1,1%-punt. De ondernemersquote is lager dan het gemiddelde voor heel Arnhem en Nederland. Op Nederland heeft de ondernemersquote van Klarendal een deel van de achterstand ingelopen, maar niet op de quote van Arnhem.

Bedrijvigheidsquote
De bedrijvigheidsquote in 2009 voor de wijk Klarendal is 4,4%. Hiermee blijft de bedrijvigheidsquote flink achter bij Arnhem en Nederland. Ten opzichte van 2007 is de bedrijvigheidsquote in Klarendal toegenomen. De bedrijvigheidsquote van Klarendal is sneller gestegen dan van Nederland waardoor hierop de achterstand is verkleind. De voorsprong van Arnhem als geheel op Klarendal is alleen maar
groter geworden.

Malburgen/Immerloo

Ondernemersquote
De ondernemersquote voor de Arnhemse wijk Malburgen/Immerloo ligt op 4,9% in 2009. Ten opzichte van 2007 is hiermee de ondernemersquote toegenomen met 1,1%-punt. De ondernemersquote van Malburgen/Immerloo blijft flink achter bij Arnhem (11%) en Nederland (11,7%). De ondernemersquote van Malburgen/Immerloo is ingelopen op Nederland, maar niet op Arnhem.

Bedrijvigheidsquote
De bedrijvigheidsquote in 2009 voor de Arnhemse wijk Malburgen/Immerloo is 3,9%. Hiermee blijft de bedrijvigheidsquote net als de ondernemersquote flink achter bij Arnhem en Nederland. Ten opzichte van 2007 is de bedrijvigheidsquote in de wijk Malburgen/Immerloo relatief gezien behoorlijk toegenomen. De achterstand van Malburgen/Immerloo ten opzichte van Arnhem is in de periode 2007-2009 toegenomen, maar ten opzichte van Nederland afgenomen.

Presikhaaf

Ondernemersquote
De ondernemersquote in de wijk Presikhaaf in Arnhem is 3,6%. Ten opzichte van 2007 is een lichte toename te zien met 0,3%-punt. De ondernemersquote blijft flink achter bij het gemiddelde voor heel Arnhem en Nederland. De achterstand van de wijk Presikhaaf ten opzichte van Arnhem is in de periode 2007-2009 toegenomen. Ten opzichte van Nederland is de achterstand gelijk gebleven.

Bedrijvigheidsquote
De bedrijvigheidsquote in 2009 voor de Arnhemse wijk Presikhaaf is 4,2%. Hiermee blijft de bedrijvigheidsquote net als de ondernemersquote flink achter bij Arnhem en Nederland. Ten opzichte van 2007 is de bedrijvigheidsquote in de wijk Presikhaaf toegenomen. De toename blijft echter achter bij die van Arnhem en Nederland waardoor de achterstand is opgelopen.

Bedrijvigheidsquote = Het aantal vestigingen als percentage van de bevolking (het aantal inwoners).

Ondernemersquote = Het aantal ondernemers als percentage van de potentiële beroepsbevolking.
[Hiermee wordt afgeweken van de meest gangbare definitie: ondernemers als percentage van de feitelijke beroepsbevolking. Het aantal personen in de leeftijd van 15 tot 65 jaar. Het verschil met de feitelijke beroepsbevolking zit hem in het feit dat personen die niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, zoals arbeidsongeschikten, studerenden en andere nietuitkeringsgerechtigden (huisvrouwen en -mannen) worden meegeteld. ) ]

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Lokaal ondernemerschap groeit"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*