Gemeentelijke subsidie zorgt voor behoud Technoplanet in 2009

Met het toekennen van een subsidie van 39.700 euro garandeert de gemeente Arnhem in elk geval voor dit jaar het voortbestaan van het Arnhemse Technoplanet, Educatief Centrum voor Techniek en Science. Burgemeester en wethouders hebben 27 oktober besloten om het bedrag van een kleine 40 mille beschikbaar te stellen; een deel hiervan komt uit het budget voor de Economische Agenda en een deel uit het educatiebudget. Technoplanet is met vertegenwoordigers van organisaties van ondernemers en onderwijsinstellingen in gesprek over de vraag hoe Technoplanet vanaf 1 januari 2010 verder kan gaan.

Technoplanet, opgericht om ervoor te zorgen dat de jeugd enthousiast raakt voor techniek en science, is een gezamenlijk initiatief van het Technisch Creatief Jeugdcentrum Arnhem (voorheen De Jonge Onderzoekers), het regionale bedrijfsleven en het beroepsonderwijs. Vroeger gaf de gemeente een jaarlijkse subsidie van 35.000 euro. Omdat de ondersteuning van onderwijsactiviteiten geen gemeentelijke taak meer is, is in 2005 besloten de subsidie geleidelijk te beëindigen. Sinds 2007 geeft het centrum aan dat het niet in staat is de eigen broek op te houden.

Stimuleren van techniek
Volgens het Arnhemse college van burgemeester en wethouders staat buiten kijf dat de activiteiten die Technoplanet uitvoert een bijdrage leveren aan de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het stimuleren van de techniek is daarbij één van de speerpunten in het regionale arbeidsmarktbeleid. Cees Jansen, wethouder Economische Zaken: “Als Technoplanet doorgaat in de huidige vorm en met de werkwijze van nu, zou overheidssubsidie structureel nodig zijn om de kosten voor de komende jaren te dekken. Onze bijdrage is bedoeld om Technoplanet nu in stand te houden. We geven géén garantie voor verdere subsidieverlening. Gezonde financiering moet de basis zijn, met duidelijke en meetbare afspraken over beoogde resultaten en hoe die bereikt worden.”

Samenwerking
Voor de langere termijn is overeengekomen om dit najaar samen met Technoplanet, werkgevers en onderwijsinstellingen kritisch in gesprek gaan over de toekomst. Duidelijk moet worden wat de toegevoegde waarde is van Technoplanet. Daarnaast moet op regionaal niveau (bijvoorbeeld in Stadsregioverband) in overleg met soortgelijke organisaties worden bezien of samenwerking mogelijk is, zodat andere vormen van financiering aantrekkelijk worden.

In de praktijk blijkt namelijk dat onderwijs en bedrijfsleven nut en noodzaak van het investeren in aandacht voor techniek in het basisonderwijs wel degelijk onderschrijven. De financiën die nu vanuit het (basis)onderwijs en ondernemers binnenkomen, zijn niet toereikend voor Technoplanet om de begroting sluitend te krijgen.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Gemeentelijke subsidie zorgt voor behoud Technoplanet in 2009"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*