Discussienota verkeersbeleid: Arnhem… aantrekkelijk bereikbaar

Als voorzet voor een nieuw Arnhem verkeersbeleid is de discussienota ‘Arnhem‚Ķaantrekkelijk bereikbaar’ opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze nota, waarin een eerste voorzet wordt gegeven voor de mogelijke hoofdlijnen van een nieuw Arnhems verkeersbeleid tot en met 2020, gisteren vastgesteld.

In de nota wordt voorgesteld om niet zozeer de groei van de autombiliteit tegen te gaan, maar vooral op zoek te gaan naar handige manieren om met deze groei om te gaan en voldoende aantrekkelijke alternatieven aan te bieden. Slim reizen naar belangrijke plekken in de stad wordt daarbij van steeds groter belang.

Belangrijke uitgangspunten in de notitie zijn verder het beter benutten van de bestaande ruimte en het stimuleren van openbaar vervoer en fiets. Uitgangspunt in de voorgestelde verkeersvisie is een duurzame bereikbaarheid in een aantrekkelijke en veilige stad. Daarbij wordt van het principe uitgegaan dat eerst de bestaande infrastructuur zo goed mogelijk moet worden benut en pas daarna naar mogelijkheden wordt gezocht tot uitbreiding van verkeersruimte. Veiligheid, leefbaarheid, gezondheid en aantrekkelijkheid vormen belangrijke randvoorwaarden om tot duurzame toekomstige verkeersoplossingen te komen.

Dynamisch verkeersmanagement
Een goede autobereikbaarheid is belangrijk, maar als iedereen tegelijk met de auto naar het centrum rijdt, loopt het verkeer vast. Duurzame, aantrekkelijke bereikbaarheid vraagt daarom om een samenhangend pakket van maatregelen. Snelle, aantrekkelijke fiets- en OV-systemen moeten een verleidelijk alternatief vormen voor die comfortabele, maar ruimte-eisende autorit.

Dynamisch verkeersmanagement (het met slimme verkeerslichten regelen van het verkeer op straat) en mobiliteitsmanagement (het beïnvloeden van de keuze van vervoer van mensen) zijn belangrijke instrumenten om de groeiende mobiliteit in goede banen te leiden. Parkeerregulering is een middel om schaarse parkeerruimte in dichtbebouwde gebieden in en rond het centrum te verdelen. Tegelijk vraagt een aantrekkelijk bereikbare stad ook goede voorzieningen voor voetgangers. Samenwerking met andere overheden, met het bedrijfsleven, bewoners en hun vertegenwoordigers is belangrijk om Arnhem ook op termijn aantrekkelijk bereikbaar te houden.

Hoe verder
Nadat de reacties van de raadscommissie zijn verzameld, wordt de discussienota in samenwerkingen met externe belanghebbenden uitgewerkt, wat moet leiden tot een concept-Verkeersagenda Arnhem. Deze wordt naar verwachting in de tweede helft van 2010 aan de nieuwe gemeenteraad voorgelegd. De verwachting is dat het nieuwe beleid in 2011 defintief kan worden vastgesteld.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Discussienota verkeersbeleid: Arnhem… aantrekkelijk bereikbaar"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*