Wat doet de gemeenteraad?

Op 3 maart 2010 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Maar hoe werkt een gemeenteraad eigenlijk? Bij de Volksuniversiteit start binnenkort een serie van vijf bijeenkomsten over het functioneren van de gemeenteraad tegen de achtergrond van het Nederlandse politieke stelsel. De Arnhemse situatie staat daarbij centraal.

Politiek kun je zien als een poging om het algemeen belang en individuele belangen op elkaar af te stemmen. Hoe voorziet Arnhem daarin? Welke vormen van burgerparticipatie zijn er? Hoe groot is de invloed van de burger?

Tijdens deze bijeenomsten hoor je verschillende sprekers, waaronder de burgemeester van Arnhem Pauline Krikke, met elk hun eigen specialisme. Je bezoekt een gemeenteraadsvergadering onder begeleiding van één van de griffiers, die zonodig toelichting geeft. Je bent er getuige van hoe de partijen met elkaar omgaan en hoe een debat verloopt.

Hoogtepunt van de cursus is het bijwonen van het lijsttrekkersdebat aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen. In de gemeente Arnhem spelen genoeg onderwerpen waarover de politieke meningen sterk uiteenlopen, een garantie voor een stevig debat!

De cursus wordt afgerond met een nabespreking van de verkiezingsresultaten en een voorbeschouwing van de vorming van het nieuwe college. Paul Baeten, journalist en communicatieadviseur, zal de cursus begeleiden. Als chef stadsredactie bij dagblad De Gelderlander heeft hij jarenlang de Arnhemse politiek op de voet gevolgd.

De vijf bijeenkomsten vinden plaats in de nieuwe raadszaal op dinsdag 19 januari en 2 februari, maandag 8 februari (aanvang 18.00 uur!), dinsdag 2 en 9 maart, steeds van 20.00 tot 22.00 uur. Aanmelden kan via de website.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Wat doet de gemeenteraad?"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*