CDA wil met jou in gesprek over ondernemen in Arnhem

Arnhem is van oudsher een ‘werkstad’. Een stad die vooruit wil. Ondernemers zijn daarvoor van wezenlijk belang. Of het nu gaat om grote ondernemers op de bedrijvenparken of om kleinere ondernemers in de wijken: zij dragen er aan bij dat het voorzieningenniveau op peil blijft en daarmee aan een goed woonklimaat in de wijken. Ook de overheid heeft hier natuurlijk een taak. Een taak om een aantrekkelijk vestigingsklimaat te creëren voor ondernemers. Het CDA gaat graag met je in gesprek over ondernemen in Arnhem.

Dat kan bijvoorbeeld op zaterdag 13 februari van 11.30 tot 13.30 uur bij Brasserie Dudok (Koningstraat 40). Ine van Burgsteden (lijsttrekker CDA Arnhem, eigenaar van evenementenorganisatiebureau HIGHSPOTS regelt & organiseert), Cees Jansen (wethouder gemeente Arnhem tot eind 2003 zelfstandig ondernemer) en Jan-Kees de Jager (staatssecretaris voor Financiën en oud-ondernemer) heten je van harte welkom. Zij zullen de armen uit de mouwen steken en je een kop soep serveren en in gesprek gaan met jou over de vraag wat er nodig is om de geboekte successen op economische gebied in Arnhem verder ter vergroten.

Rond 12.00 uur zal lijsttrekker Van Burgsteden het landelijk en lokaal CDA pamflet “Ondernemen in de Stad’ uitreiken aan staatssecretaris Jan-Kees de Jager en voorzitter OKA Bart van Meer.

Wat is er al gelukt in Arnhem?
Wat is er bewerkstelligd in de afgelopen 4 jaar in Arnhem? De successen van Arnhem en CDA Arnhem op economisch gebied op een rijtje:

 • Het aantal banen is sterk gegroeid, met 5.000 arbeidsplaatsen, totaal 100.000.
 • Het aantal werklozen, ook langdurig en bijstandsontvangers is afgenomen.
 • Sociaaleconomisch zijn we op de lijst van 50 grootste steden 10 plaatsen geklommen, naar plek 26. Met ons woon- en leefklimaat zijn we op de lijst ook 10 plaatsen gestegen, naar de 16e plek.
 • Gestegen op toplocatielijst vestigingsplaats van Elsevier, Arnhem staat nummer 30 in de top 50 van Economisch best presterende gemeenten, een
  rapportcijfer van 7,36. In 2007 was dit de 57ste plek.
 • De EZ monitor Arnhem laat nog steeds een groei starters zien in Arnhem, ondanks de tegenwind. Arnhem is gestegen van de 24ste naar de 13e plek op de lijst van grote werkgemeenten (veel inkomende pendel).
 • Dit betekent dat de regionale positie van Arnhem in de afgelopen jaren nog sterker is geworden.
 • De gemeente Arnhem heeft bedrijven weten te behouden zoals Eiffel en Tennet.
 • Nieuwvestigers in Arnhem Uvit (station), Ernst en Young, GITP (beide IJsseloord II), Europees hoofdkantoor van Vestas (windturbine bouwer), Nuon, Helianthos (KleefseWaard), Nationaal Historisch Museum.
 • Daarnaast zijn er verschillende initiatieven op hotelontwikkeling gebied.
 • Economische Agenda is vastgesteld. Breed gedragen in de stad, gemaakt samen met de gemeentelijke partners. Is inmiddels in uitvoering.
 • Herijking van het kantorenbeleid, met daarin bijsturing op het programma.
 • Detailhandelsbeleid vastgesteld.
 • Arnhem loopt regionaal voorop in de aanpak van herstructurering van bedrijventerreinen.

Onze ambities voor ondernemen
Waar zal het CDA Arnhem zich voor inzetten de aankomende 4 jaar? De ambities van CDA Arnhem op economisch gebied op een rijtje:
IEDEREEN LEERT OF WERKT

 • Versterken van het faciliteren ondernemers.
 • Acquisitie: werkgelegenheidsgroei bij bestaande bedrijven. 85-90% komt van bestaande bedrijven, ca. 5% van starters, 5-10% door nieuwvestigende.
 • Bij behoefte op wijkniveau MKB-servicepunten inrichten, zo laagdrempelig mogelijk met zo min mogelijk schijven.

VERTROUW ELKAAR

 • Verdere digitalisering van aanvragen ontheffingen/vergunningen.
 • Langere looptijd van ontheffing/vergunning. Van de 60 vergunningen zijn er nu 6 afgeschaft, waardoor 35% minder kosten voor bedrijfsleven.
 • Eenvoudiger aanpassing van bestemmingen panden (mogelijkheid voor guerrillastores in de stad, past bij cultuur uitstraling van Arnhem).
 • Flexibele bestemmingsplannen, bij leegstandbestrijding kan dit heel behulpzaam zijn.
 • Gemeentelijke overheid is een kwalitatief hoogwaardige en pragmatische dienstverlener.
 • Wie uit Arnhem komt heeft wat te bieden. In Arnhem opgeleid of werkervaring opdoen betekent een kwaliteitslabel krijgen van dienstbaarheid, service en juiste mores. Naast de specifieke vakkennis krijg je vanuit Arnhem een meerwaarde om aan de slag te gaan buiten de stad.

HORECA VOOR IEDEREEN

 • Luxor meer dan een poppodium.
 • Een stadsschouwburg steeds meer bezocht door meer Arnhemse inwoners
 • Restaurants voor elk publiek, horeca als een warme deken.
 • Er komen steeds meer hotels in Arnhem, er is voor kwalitatief goede hotels ruimte in de stad!
 • De Korenmarkt is de lounge van de stad. Relaxen, ontspannen.
 • Wanneer we straks het station uitlopen zien we die VVV al in het kenniscluster. Goede informatie en een ticketloket voor de vele activiteiten in de regio.

SCHOON, HEEL, VEILIG

 • Ontwikkelingen mogelijkheden ledverlichting in binnenstad en winkelcentra.
 • Verstening in de gehele stad met groen aanpakken.
 • Stimuleren van de binnenstad als woonomgeving.
 • Herintroductie van de Gouden Bezem prijs, haal deze bezem weer uit de kast!
 • Behaalde prijzen Beste Binnenstad, Beste Evenementenstad, Groenste stad Europa gaan cashen.
 • Oplaadpunten neerzetten voor elektrische vervoermiddelen.
 • Winkelbevoorrading met elektrische auto’s vanuit depots buiten de binnenstad stimuleren.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "CDA wil met jou in gesprek over ondernemen in Arnhem"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*