CDA stelt vragen over afwezige straatnaambordjes

De vindbaarheid van adressen in Arnhem moet beter. Door de vele afwezige of onleesbare straatnaambordjes en huisnummers kunnen de hulpdiensten minder goed functioneren en oogt de stad minder gastvrij. De CDA-fractie wil dat het college hier zo snel mogelijk iets aan doet.

Vorig jaar al stelde het CDA schriftelijke vragen over de bereikbaarheid van calamiteitenlocaties voor hulpdiensten. Het college antwoordde toen dat er voldoende stratenkennis is bij de hulpdiensten. De hulpdiensten maken vooral gebruik van navigatiesystemen. “Daarmee lijkt ons nog niet alles opgelost,” aldus CDA-raadslid Gerben Karssenberg. “Je kunt niet altijd fysiek zien waar je moet zijn. Dat is niet alleen voor hulpdiensten een probleem, maar ook voor wandelaars, fietsers of bezoekers die onbekend zijn in de stad. Dat staat haaks op het streven naar een gastvrije stad.”

In de gemeentelijke verordening staat het als taak van het college vermeld om zorg te dragen voor ‘het zichtbaar en in voldoende mate ter plaatse aanbrengen van namen die door het college aan delen van de openbare ruimte zijn toegekend’. Niet leesbare of ontbrekende huisnummers vallen niet onder die verantwoordelijkheid van de gemeente. Het CDA wil dat het college ook het aanbrengen van een zichtbaar huisnummer promoot. “Niet of slecht zichtbare huisnummers kan in gevallen van calamiteit – als ieder seconde telt – tot kostbare zoektijd leiden voor de hulpdiensten,” aldus het CDA.

Daarom stelt het CDA het college de volgende vragen:
1. Is het college bereid om op straathoeken waar nu nog straatnaambordjes ontbreken de straatnaambordjes zo snel mogelijk aan te brengen, zodat er beter invulling gegeven kan worden aan uw verplichting wegen aan te duiden?
2. Vervangt het college de oude, kleine, verroeste, verweerde, groen uitgeslagen en/of slecht leesbare straatnaambordjes planmatig door nieuwe reflecterende bordjes en bent u bereid de achterstand versnel in te lopen?
3. Wil het college het aanbrengen van een zichtbaar huisnummer op alle objecten door rechthebbenden in Arnhem promoten en zo ja welke actie gaat het college ondernemen?

Bron: persbericht CDA

Reacties

Wees de eerste die reageert op "CDA stelt vragen over afwezige straatnaambordjes"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*