Arnhem ontvouwt energiestrategie

Arnhem wil op termijn een CO2-neutrale stad worden. Dat staat in de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde startnotitie ‘Energiestrategie’

Uitgangspunt van de startnotitie is dat de afzonderlijke doelen op het gebied van Milieu, Economie en Arnhem Millenniumgemeente nadrukkelijker met elkaar worden verbonden. De gemeente wil de verschillende partijen in de stad betrekken om een agenda op te stellen waarin concrete afspraken worden gemaakt om op termijn CO2 neutraal te worden. In de komende vier jaar zet het college in op een forse reductie van het energieverbruik (jaarlijks 3%) en een toename van de productie van duurzame energie (7% in de huidige bestuursperiode)..

De gemeenteraad heeft vorig jaar op drie beleidsvelden doelen vastgesteld:
* Werken aan een duurzame samenleving en fair trade (Arnhem Millenniumgemeente – januari 2009),
* CO2 -neutraliteit (Klimaatprogramma – april 2009)
* Stimuleren innovatie en bedrijvigheid in de Energie- en Milieutechnologie EMT, (Economische agenda – mei 2009).

Het college wil deze bestuursperiode vaart maken met duurzame ontwikkeling in Arnhem. Wethouder Margreet van Gastel van Milieu: “Ons uiteindelijk doel, een CO2 -neutraal Arnhem, is een enorme opgave. Het betekent dat we het energieverbruik moeten terugdringen en moeten overschakelen op duurzame energie die niet alleen duurzaam is, maar liefst ook nog in Arnhem is opgewekt. Dat kunnen we niet alleen, daarvoor hebben we samenwerking en gezamenlijk acties nodig met de vele betrokken organisaties en bedrijven. Overigens hebben is er op dit gebied al het nodige bereikt. Denk maar aan de koude- en warmteopslag (KWO) bij Arnhem Centraal, het stimuleren van groene daken, de trolleybussen die op groene stroom rijden en de mogelijkheid om groen gas te tanken. Ook de aanwezigheid van verschillende bedrijven die actief zijn op het gebied van energie en milieutechnolgie in Arnhem zorgen voor een klimaat waarin duurzame ontwikkeling goed kan gedijen. Het is nu zaak om alle mogelijkheden met elkaar te verbinden”.

Energiekaarten voor alle wijken
Vooruitlopend op de energiestrategie is al het nodige onderzocht. Vorig jaar heeft KEMA in opdracht van de gemeente een energiestudie uitgevoerd. Dankzij die studie is er nu een overzicht van het energieverbruik per wijk in Arnhem. Uit de studie blijkt verder dat energieneutraliteit in Arnhem voor circa 30% te halen is als we realistische mogelijkheden toepassen als zonnepanelen op bestaande daken, één windmolenlocatie en het efficiënt benutten van koude-warmteopslag.

Slechts het begin
De startnotitie die het college heeft vastgesteld is het begin van een interactief proces om het energie- verbruik in Arnhem terug te dringen en de productie van duurzame energie verder te ontwikkelen. De volgende stap is nu om samen met betrokken partijen een agenda op te stellen voor de toekomst.

Bron: gemeente Arnhem

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Arnhem ontvouwt energiestrategie"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*