Nog weinig diepgang tijdens eerste Stadsdebat

{

Het eerste Stadsdebat wordt niet alleen gevolgd door de Arnhemmers in Dudok, maar ook door Arnhemmers thuis via de stream op Arhem Direct. Het café zit al vroeg vol en het debat start met de bezuinigingen. Naast Arnhem Direct in samenwerking met Omroep Gelderland, doen ook RTV Arnhem en de Gelderlander verslag van het thema “Ambitie in tijden van crisis”.

De gemeente gaat vanavond met de stad in gesprek; daarom wordt de mening van de bezoekers in de zaal gevraagd, maar is er ook zeker ruimte voor degenen die hun mening twitteren via #sdb01. Want niet alleen de debatleider stelt kritische vragen, ook uit het publiek komen vragen over het uitgavepatroon van de gemeente Arnhem. Wethouder Martijn Leisink krijgt van verschillende organisaties zoals het Jonahuis en Circusschool Poehaa de noodkreet om met hen om de tafel te zitten, omdat zij een groot financiële problemen hebben met de aangekondigde bezuinigingen (hun toch al kleine subsidies worden ondermijnd door nieuwe verplichte dure accountantscontrole). Maar ook de multihal (Arnhemhal) wordt genoemd en wordt er gevraagd naar punten uit het regeerakkoord zoals de verdwijnende Vogelaargelden.

{title}
Wethouder Henk Kok van Welzijn en Zorg krijgt het vuur aan zijn schenen gelegd over de Vogelaargelden. Wat gebeurt er met de leegstaande panden in Klarendal? Hoe zit het met de wijkaanpak in de GSOwijken waar het ook niet zo lekker gaat? Hoe moet het verder met de buurthuizen? Hoe blijft de gemeente de komende vier jaar met probleemjongeren omgaan? Kok wuift de vragen weg en weet sommige onderwerpen moeiteloos om te zetten naar zijn eigen verhaal. Hij gelooft heilig in creatieve oplossingen met minder geld. Maar hij weet nog niet hard te maken dat dat allemaal gaat lukken.

Dan is het de beurt voor wethouder Gerrie Elfrink (Wonen, Sport, Arnhem Centraal, Rijnboog). Het is deze wethouder ook een doorn in het oog dat er lege plekken in de stad blijven liggen. Maar de langlopende discussies zoals over Rijnboog lopen volgens het publiek in Dudok de spuigaten uit. “Er gaat tijd verloren door weer de stad te vragen wat zij wil. Ga snel aan de gang!”, roept een van de vragenstellers uit het publiek. Een van de vaste reageerders van Arnhem Direct stelt vragen over de explotatie van de Culturele Trekker. “We gaan niet een gebouw neerzetten waarvan we niet weten of we het kunnen betalen”, probeert de wethouder duidelijk te maken. Hij belooft een sluitende exploitatiebegroting.

In de pauze gonst het van de klachten over het debat. Over “te weinig diepgang” en “oppervlakkige vragen” zijn aanwezigen het grondig met elkaar eens. Op de grote schermen zijn ondertussen de eerste Pantoons te zien. Tijdens het debat tekent Arnhem Direct cartoonist Pantoon live cartoons mee over het stadsdebat. Zodra de pauze is afgelopen volgt het telefonische verslag vanuit de Gelredome. Het is weer een voorbeeld over de diepgang van het stadsdebat. Het concert van Supertramp heeft niks met de bezuinigingen van de gemeente te maken; het telefoongesprek is daarom kort en nutteloos. Maar enkele Supertrampfans die geen kaartje hadden weten te bemachtigen zijn uitgeweken naar Dudok en stellen via Twitter vragen aan @debat026.
{title}

Wethouder Margreet van Gastel krijgt niet alleen vragen over de Rijnkade. In een van haar antwoorden verzandt zij in een technische opsomming, wanneer zij het heeft over de stroomvoorzieningen op de kade voor de schippers (Walstroom). Daarna gaat de discussie verder over de Rijnhal. Er wordt verwezen naar het CDA-congres van afgelopen weekend. De gemeente is de verhuurder van de Rijnhal. Maar de stichting waar nu aan verhuurd wordt kan de huur niet betalen. Een vertegenwoordiger van Cinemec, die met de gemeente in onderhandeling was over een bioscoop in de Rijnhal, staat in de zaal en krijgt de microfoon. Wat volgt is een interne bespreking over de gestrande gesprekken over de nieuwe bestemming van de Rijnhal. De gemeente was in gesprek met Eurocinema over een bioscoopachtige invulling. Terwijl de verwijten worden aangehoord, wordt er ingegrepen door de debatleider.

Een van de aanwezigen zucht diep en vindt dat dit soort achterkamergesprekken niet in het openbare debat thuishoren. Net als eerder op de avond leidt het debat misschien tot afspraken om een kopje koffie te komen drinken (met een Rijnboogje), maar op Twitter wordt daarover snel opgemerkt dat die koffiegesprekken net zo vertrouwelijk zijn als de thee met de majesteit, terwijl dit stadsdebat zich nu juist in alle openheid afspeelt.

Paulien Vos uit het Spijkerkwartier gaat de discussie aan met Gerrie Elfrink over de huisvesting in haar eigen buurt. Vurig stelt zij haar vragen en dwingt de wethouder tot antwoorden. Volgens een van de tweets blijft de wethouder zich verschuilen achter het bestaand beleid. Het een van de weinig momenten dat het debat echt tot leven komt. Zij durft de wethouder te onderbreken. Maar de keuze tussen werken aan huis, kinderen in de wijk of auto´s en parkeernormen kan op basis van deze discussie niet worden gemaakt.

{title}

Tijdens het gesprek tussen Michiel van Wessem van Cultuur en Werkgelegenheid en Johan Voornhout van FNV Metaal lijkt het publiek debatmoe. Voor sommige aanwezigen is het debat te lang en/of te saai, het wordt onrustiger in de zaal en mensen lopen weg, zo ook raadsleden Nico Wiggers en Lea Manders: “Bedankt voor de genomen moeite, maar het is een vreselijke avond”. Ondertussen neemt het rumoer onder de aanwezigen. De spanningsboog van het publiek lijkt behaald. Tijd voor een nieuwe Pantoon, constateren @debat026 en @stadsdebat.

De Dag van de Arnhemse geschiedenis wordt aangegrepen om het debat af te sluiten. De heer Boonstra probeert er nog een positieve draai aan te geven. Voor het publiek een reden om nog sneller de zaal te verlaten. Het promotiepraatje schiet zijn doel voorbij en zorgt ervoor dat het debat overstemd wordt door geroezemoes van vertrekkende mensen.

Voor deze eerste editie van het Arnhemse Stadsdebat was een behoorlijke groep naar Dudok gekomen. Laten we hopen dat ze zich de volgende keren ook wat meer durven te roeren. Niet alleen via Twitter, en liefst op het juiste moment #sdb01, maar ook door live de bestuurders het vuur nader aan de schenen te leggen.

Afbeelding: Pantoon
Foto`s: Rene Wouters (meer foto’s hier)

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Nog weinig diepgang tijdens eerste Stadsdebat"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*