Cadeau aan de stad

Het was een historische dag: KondorWessels projecten overhandigde symbolisch 70 hectare grond op Stadsblokken Meinerswijk aan de gemeente Arnhem. Met deze natuuroverdracht komt KWP een belangrijke afspraak na uit de realisatie-overeenkomst, een contract tussen de gemeente en KWP. Daarin is opgenomen dat KWP haar gronden die nu al een natuurbestemming hebben, overdraagt aan de gemeente. Deze heeft nu 140 voetbalvelden aan aaneengesloten natuur in handen: een cadeau aan de stad.

Aaneengesloten natuur, toegankelijk voor iedereen

Stadsblokken Meinerswijk wordt ontwikkeld tot een aaneengesloten robuust uiterwaardenpark. Alle agrarische gronden die nu nog eigendom zijn van KWP en aangemerkt zijn als GNN (Gelders Natuurnetwerk) en/of GO (Groene Ontwikkelingszone) hebben, worden toegevoegd aan het bestaande uiterwaardenpark en krijgen de bestemming ‘natuur’. Daarmee ontsnippert het gebied en komt de grote eenheid natuur in één beheer.

De Arnhemmer komt momenteel maar zelden met het gebied in aanraking, omdat het moeilijk toegankelijk is en op plekken vervuild of verslonsd. Door de plannen wordt het gebied toegankelijk en aantrekkelijk voor heel Arnhem.

Om dit te kunnen financieren, is kleinschalige bebouwing van minder dan 1% van het totale gebied nodig: zo draaien de Arnhemmers niet voor de kosten op. Het totale bebouwde oppervlakte neemt amper toe, want verslonsde bebouwing, waaronder een groot industrieterrein, verdwijnt. Ruim 99% wordt beschikbaar voor natuur, recreatie en cultuur op een schaal die nu nog nergens mogelijk is binnen de Arnhemse stadsgrenzen.

Overdracht

Roy Hasselerharm (KondorWessels) overhandigde een symbolische sleutel aan wethouder Roeland van der Zee, die op zijn beurt een gedicht van stadsdichter Jesse Laport voor droeg:

De vele groene harten in deze oostelijke stad

maken haar onomstotelijk tot een landelijke schat

 

met deze rijkdom in onze landen

hebben we de toekomst in onze handen

 

want al sinds het allereerste uur

gaan we hand in hand met de natuur

 

en juist om deze relatie te behouden

blijven de bomen de bomen en gebouwen gebouwen

 

natuur blijft natuur, en steen blijft steen

en daartussen komen Arnhemmer en Meinerswijk bijeen

 

we brengen het groen onder de mensen

en de mensen onder het groen

we vervullen de grenzen en de wensen

van een verzoenend visioen

Reacties