‘Dan slapen er daadwerkelijk mensen op straat’

‘Daklozenopvang de Duif heeft te kampen met terugloop van vrijwilligers waardoor er nu avonden gedraaid moeten worden met twee beroepskrachten. Omdat hun budget niet toereikend is voor de inzet van twee beroepskrachten komen ze financieel in de problemen. Consequentie is dat de Duif, als de situatie niet verandert, een of meerdere nachten gesloten moet worden. Dat betekent in de praktijk dat Iriszorg per nacht 20 mensen extra op moet vangen . Omdat de Duif , in tegenstelling tot Iriszorg iedereen opvangt, ongeacht waar men vandaan komt, komen er ook mensen ‘s nachts op straat terecht.’, zo stellen PvdA en SP.

Ria de Vries (PvdA) stelde hier mede namens Gerrie Elfrink (SP) vragen over aan wethouder Martien Louwers (PvdA). Ze willen weten of de situatie met de Duif besproken is, of het college kan garanderen dat er uiteindelijk niemand onvrijwillig op straat hoeft te slapen en of het college bereid is hier de juiste noodmaatregelen voor te treffen. Politiek verslaggever Huibert Veth sprak met Ria de Vries.

Dit is een productie van RTV Arnhem.

Reacties