De Blauwe Golven en omgeving worden opgeknapt

De Blauwe Golven worden overnieuw ingelegd, © Zefanja Hoogers juni 2023

Afgelopen weekend publiceerde Arnhem Direct de oproep van de gemeente om een steen te komen leggen bij de Blauwe Golven. Dat bericht riep nogal wat op. Daarom publiceren we nu hier over de plannen die er momenteel worden uitgevoerd.

Naast de aanpak van het kunstwerk en de parkeerplaatsen wordt er ook gewerkt aan de Oude Kraan als promenade en het Roermondsplein als groene singel. En er komt een Urban Sports plek.

Aantrekkelijk en leefbaar

Het kunstwerk en het gebied eromheen hebben een opknapbeurt nodig zodat het gebied beter past bij de wensen die we nu voor de openbare ruimte hebben. Het is de bedoeling dat het gebied aantrekkelijker wordt door het beter bereikbaar en leefbaar te maken. Het moet een prettige en veilige plek worden. De randen van het gebied krijgen een nieuwe en groenere uitstraling waardoor er een betere en mooiere verbinding met de binnenstad komt. De fontein wordt opgeknapt en gaat weer spuiten. Op een iconisch kunstwerk kan straks worden gestruind, gefietst, geskated en geparkeerd.

Besluitvorming schetsontwerp

De gemeenteraad heeft in 2020 ingestemd met het schetsontwerp voor de Blauwe Golven en omgeving. Hiervoor is een totaal budget beschikbaar gesteld van €9,5 miljoen. Voor dit bedrag wordt het kunstwerk opgeknapt, maar ook het Roermondsplein en de Oude Kraan. Tevens is dit budget bestemd voor een skatevoorziening en een lichtplan voor de Blauwe Golven.

Voorlopig ontwerp

Het schetsontwerp is omgezet in een voorlopig ontwerp. In dit ontwerp worden keuzes gemaakt als het gaat om bijvoorbeeld het materiaalgebruik, de ontsluiting van het gebied en de aansluiting op de omgeving. Ook voor het voorlopig ontwerp hebben we de omgeving gevraagd mee te denken. Het voorlopig ontwerp (pdf, 166 MB) is toegelicht aan belangstellenden.

Wat gebeurt er nu rond de Blauwe Golven?

Eind 2021 zijn muurtjes gesloopt, zodat leidingen konden worden verlegd. Ook zijn er bomen geplant bij de ingang van de Weerdjesstraat. In het eerste half jaar van 2022 zijn er bij de fontein proefopstellingen geweest, met als hoofdvraag: ‘Hoe kan de fontein maximaal spuiten met minimaal energieverbruik?’. In de zomer van 2022 is een proefvak aangelegd met blauwe en witte klinkers. De kunstenaar en architect hebben ook de kleur van de blauwe en witte klinkers beoordeeld. Hiervoor zijn namelijk met verschillende klinkerproducenten blauwe en witte stenen ontwikkeld die de originele klinkers zoveel mogelijk benaderen. Naast kleur is ook aandacht besteed aan het duurzaam produceren van de klinkers.

Planning van de uitvoering

Het ziet ernaar uit dat we in de eerste helft van 2022 kunnen starten met de fontein. Medio 2022 staat het aanpakken van de Blauwe Golven zelf, de Oude Kraan en het Roermondsplein op de planning. De Urban Sportsplek zal als laatste worden aangelegd. Deze plek is onderdeel van het project Rijnkade en kan pas worden aangelegd als het talud is klaar is. Dit staat voor 2023 op de planning.

Niet alleen het gebied van de Blauwe Golven wordt aangepakt ook aan Coehoorn en de Rijnkade wordt in dezelfde periode gewerkt. Daarom vindt er afstemming plaats over deze projecten zodat de overlast tot een minimum wordt beperkt. Ook worden omwonenden tijdig over de voortgang van de verschillende projecten geïnformeerd.

Plangebied

Het plangebied wordt begrensd door de Oude Kraan, het Roersmondsplein en de Rijnkade/ Boterdijk.
Vanaf 1 mei 2023 vinden er werkzaamheden aan de Blauwe Golven en Oude Kraan plaats. Volg de voortgang via www.roelofsgroep.nl/blauwegolven.

Bekijk het Instagram filmpje waar ook kunstenaar Peter Struyken in verschijnt.

 

 

Reacties