Groen Links stelt vragen over de Fixi app

Sinds 9 december jl. is het in Arnhem mogelijk om via een web- en smartphone applicatie meldingen en klachten te delen over zaken in de openbare ruimte – de Fixi app. Groen Links Arnhem heeft echter zorgen over de bescherming van privacy en persoonsgegevens en stelt daarover vragen aan het college.

Gemeenteraadslid Joël van der Loo zag een reactie op Wwitter van iemand die de aard van een aantal toestemmingen die de app nodig had in twijfel trok. ‘Nadat ik zelf de app had gedownload en later de website variant had bekeken, ben ik nooit tegen de spreekwoordelijke cookie muur gelopen. Toch  bleek dat mijn browser 7 waarschijnlijk “tracking cookies” geblokkeerd had van twee grote tech bedrijven, waarvan we weten dat zij een groot deel van hun inkomsten halen uit de gegevens die zijn vergaren’ aldus van der Loo.

Schriftelijke vragen

Hoe sneller een onveilige situatie gemeld wordt, des te sneller die kan worden opgelost. Het verbeteren van deze dienstverlening, met name op mobiele apparaten, is wat GroenLinks betreft dan ook waardevol. Echter, in een reactie op de aankondiging van de gemeente Arnhem werden zorgen uitgesproken over de zogenaamde app-machtigingen waarnaar gevraagd worden.

Machtigingen van een applicatie, in het algemeen, zijn een redelijk technisch verhaal. Het is voor de gebruiker misschien niet direct duidelijk waarom bepaalde rechten voor de applicatie nodig zijn. Hetzelfde is het geval voor een machtiging die de applicatie niet noodzakelijk nodig heeft. Een tabel met per machtiging een beschrijving waar die voor gebruikt wordt en een aanduiding dat instemmen optioneel is, zou enig verwarring kunnen wegnemen en voorkomen. Noch Arnhem, noch Decos heeft deze informatie op hun website vermeld, ook de privacy verklaringen van Arnhem en Fixi bieden geen antwoord.

Ook blijkt de webapplicatie “cookies” van derden te plaatsen, waarvan een aantal worden aangemerkt als mogelijke “tracking cookies”, bedoeld om informatie over de gebruiker te verkrijgen. GroenLinks is geen voorstander van het gebruik van technieken bedoeld voor het vergaren van persoonsgegevens. De Algemene verordening gegevensbescherming stelt dat gebruikers actief geïnformeerd moeten worden en vooraf toestemming dient te geven voor dat deze cookies worden geplaatst. Van kwade bedoelingen zal geen sprake zijn, maar het mag niet zo zijn dat er onduidelijkheid bestaat over de bescherming van persoonsgegevens.

GroenLinks heeft daarom de volgende vragen:

  1. Mogen wij ervan uit gaan dat het college geen twijfel kan laten bestaan over de bescherming van de persoonsgegevens door de gemeente Arnhem of door partners die namens Arnhem gegevens verwerken?
  2. Kan op zeer korte termijn, samen met de ontwikkelaar van Fixi, beoordeeld worden of de webapplicatie voldoet aan de regels die wet aan het gebruik van cookies stelt?
  3. En is het mogelijk om op de website van Arnhem een toelichting te geven op de machtigingen die de applicatie van de gebruiker vraagt, daarbij aan te geven dat weigeren kan zonder dat dit de werking van de app belemmert en de ontwikkelaar van Fixi op te roepen dit ook te doen?

 

Reacties