Afvalbeleid

Iedere Arnhemmer moet gewoon naar het afvalbrengstation kunnen!

Sinds afgelopen zomer is het beleid bij het afvalwegbrengstation veranderd voor veel Arnhemmers die over een afvalpas beschikken: met een bedrijfsbusje wordt de afval webbrengen er geweigerd. Politicus Martijn van Butselaar windt zich op over het feit dat niet alle belastingbetalende Arnhemmers zo kunnen hun afval wegbrengen.


Maatwerk afval oplossing voor illegaal afval bij containers?

In Arnhem is het stadsbestuur druk bezig om het afval inzamel beleid te veranderen naar eerst omgekeerd inzamelen (zelf wegbrengen naar de container) naar uiteindelijk Diftar, oftewel tegen betaling restafval door een kleine opening afstorten. Diftar is nog niet ingevoerd, maar het omgekeerd inzamelen leidt nu al tot grote vuilnishopen rondom de containers met name in krachtwijken.Van burgerinitiatief naar gemeentelijke app om afval te melden

Sinds Arnhemmers een afvalpas bij zich moeten hebben om hun vuil in de ondergrondse containers te deponeren, is het aanzicht van de stad er niet beter op geworden. En dan moet het Diftar systeem nog ingevoerd worden… Eerst was er een burgerinitiatief, en nu maakt de gemeente zelf ook stappen om de stad er beter op te maken.