Kunstencluster: niet nodig, wel ongewenst!

{

Zoals verwacht kwam het College van B & W na een half jaar onderzoek met Plan C (museum en filmhuis in kunstencluster) op de proppen. Een haalbaar plan met ambitie, stelde wethouder Van Wessem. Ruim 40% meer bezoekers zullen er voor gaan zorgen dat het financieel allemaal kan. Nu is optimisme op zich een prima eigenschap, maar realiteitszin, zeker in crisistijd, mag toch ook van een bestuurder gevraagd worden.

De jaarcijfers van de culturele instellingen schetsen de laatste jaren namelijk een somber beeld. Naast de bezuinigingen loopt het bezoekersaantal gemiddeld toch met 10% terug. Maar er komen toch meer zalen voor het Filmhuis? Ja, dat klopt, maar kassuccessen als Les Intouchables zijn eerder uitzondering dan regel. Kijkend naar de afgelopen jaren scoren Filmhuis en Museum geen bovengemiddelde bezoekersstromen.

In Plan C is de magie van “synergie” losgelaten. Eerst was het hét argument voor de drie instellingen in één gebouw, nu telt dit argument ogenschijnlijk niet meer. Wat Filmhuis en Museum met elkaar te maken hebben, is volstrekt onduidelijk. In ieder geval kunnen we niet putten uit behaalde resultaten uit het verleden. De iconische meerwaarde zou een extra kunnen zijn, maar is dus zonder interne synergie en netto meerwaarde van twee verhuizingen, die beide twijfelachtig zijn, betekenisloos.

Dan de bereikbaarheid. Dit kan alleen maar bereikt worden door een parkeergarage van € 30 miljoen bij de Nieuwstraat te realiseren. Maar ook dan zijn de bezoekersaantallen allerminst gegarandeerd, ze zijn hooguit mogelijk. Uit gemeentelijk onderzoek blijkt dat Arnhem geen parkeerruimte tekort komt, wat heet, de bezettingsgraad van bijvoorbeeld Arnhem Centraal blijft ver achter op de gestelde prognoses. Sinds 2002 zijn de aantallen parkeereenheden met ongeveer een kwart gedaald. Dat de opbrengsten niet achter zijn gebleven, komt door een voortdurend verhogen van het parkeertarief. Maar een nieuwe investering van € 30 miljoen zal niet betaald kunnen worden, anders dan door een nieuwe, zeer drastische verhoging van het parkeertarief. Dit zal een rampzalig effect hebben op de ondernemingen in en de beleving van de binnenstad.

Meer en meer komt het beeld naar voren dat prestige en niet het belang van de stad de drijvende kracht is achter de komst van een kunstencluster. Met andere woorden, de coalitie van SP, VVD, GroenLinks en D66 had het immers afgesproken in het Lenteakkoord 2010. Over draagvlak wordt niet meer gesproken, de lessen van de “haven” zijn, teleurstellend genoeg niet opgepakt.

Arnhem raakt met Plan C meer kwijt dan het erbij krijgt. Het Museum, geroemd door vriend en vijand vanwege de unieke ligging inclusief beeldentuin, omgeven door de Kunstacademie, verhuist naar de te smalle Nieuwstraat. De beleving van de Rijn is geen onderdeel van de beleving van het museum, terwijl de huidige ligging op de stuwwal juist wel van grote toegevoegde waarde is. Daarnaast is het uitermate riskant om als gemeente fors te investeren in een nieuw filmhuis als de Pathéplannen in 2014/2015 bij het Station tot ontwikkeling komen.

Een doemscenario doemt op: in Arnhem komen gebouwen als Bibliotheek, Historisch Museum, Filmhuis en Gemeentemuseum leeg te staan, omdat het Kennis- en Kunstencluster er kost wat kost moesten komen. Alsof we nog geen leegstand genoeg hebben!

Raadsleden, wijs dit plan af of durf de moed te hebben het echt voor te leggen aan de Arnhemse bevolking, via een afzonderlijk referendum, dat bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 kan, plaatsvinden. Dan worden het pas echt spannende verkiezingen!

Namens de opstellers “Arnhem wil ook geen kunstencluster”

Bob Roelofs
Piet van Dijk

Gerelateerde artikelen:
Het Kunstenklutser
Stand van zaken: Arnhem wil ook geen kunstencluster
Breder verzet tegen Kunstencluster
College gaat drie varianten Kunstencluster uitwerken
Kunstencluster, irreëel, overbodig en ten koste van heel veel
Manifest: waarom er geen Kunstencluster moet komen in Arnhem

Foto: uitzicht op het hoge water vanuit het MMKA door Femmy Fijten

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Kunstencluster: niet nodig, wel ongewenst!"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*