‘Lager OZB-tarief voor instellingen met sociaal belang’

In de Tweede Kamer is een amendement aangenomen die het voor gemeentes mogelijk moet maken om voor zogeheten ANBI’s en SBBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen en Sociaal Belang Behartigende Instellingen) het OZB-tarief te verlagen. D66 wilde van de wethouder weten hoe het Arnhemse college hier tegenaan kijkt.

Onder de beoogde instellingen valt te denken aan wijkcentra, sportclubs, scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen en muziekverenigingen. Deze organisaties betalen nu het hoge OZB-tarief voor niet woningen zoals dit ook voor bedrijven geldt. Met het lagere OZB-tarief voor woningen kan er vaak tweederde van de kosten bespaard worden. Het amendement moet gemeentes de mogelijkheid bieden om ervoor te kunnen kiezen deze instellingen van dit belastingvoordeel gebruik te laten maken.

Politiek verslaggever Huibert Veth sprak met raadslid Sjoerd Dijk (D66) die hier mondelinge vragen over stelde aan wethouder Ronald Paping (GroenLinks).

‘hopelijk voor de zomer geregeld’

Dijk: ‘Elke vereniging heeft eigenlijk wel moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Als zij een lager OZB-tarief moeten betalen kan dat ruimte geven. Ik zie dit sowieso graag voor verenigingen die iets doen voor het sociaal belang van onze stad. Je moet hierbij denken aan de Arnhemse skatehal, scouting, muziekvereniging, voetbalclubs of korfbalclubs. De wethouder heeft aangegeven dat het niet eerder zou kunnen dan 2020. Ik weet zeker dat hij dit nog even goed uit gaat zoeken en dat we indien nodig hier de begroting tussentijds voor aanpassen. De wethouder had een positieve grondhouding die ik prettig vond om te zien. Hopelijk kunnen we het voor de zomer regelen.’

Dit is een productie van RTV Arnhem.

Reacties