Niels Scholten van Volt doet mee met Gemeenteraadsverkiezingen

Niels Scholten © Rinus Baak

Over een aantal maanden mogen we ook in Arnhem weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een van de nieuwkomers is Volt. We maken kennis met Niels Scholten, lijsttrekker in Arnhem.

Door Annemarie van Harten

Kwam het succes bij de tweede Kamerverkiezingen voor Volt uit de lucht vallen?

“Ik denk dat wij veel mensen aanspreken met ons positieve, oplossingsgerichte geluid. Er is altijd natuurlijk veel aandacht voor problemen en dingen die mis gaan. Natuurlijk moet je daar naar kijken en waar nodig oplossingen zoeken. Maar er gaat ook heel veel wel goed. We leven in een prachtig land en een prachtige stad. Volt wil dat nog beter en mooier maken. Dat is waar wij ons voor willen inzetten. Problemen moeten we benoemen, maar we moeten hier niet chagrijnig in blijven hangen. We moeten juist heel ambitieus en creatief zijn in het vinden van oplossingen.”

Volt komt bij velen over als jong, mannelijk en intellectueel. Hoe gaan jullie werken aan deze beeldvorming bij de Gemeenteraadsverkiezingen?

“Ik ben zelf vierenveertig jaar. Als ik nog ingedeeld wordt als jong, dan zie ik dat als een compliment. Maar ik herken het punt. Veel jongeren herkennen zich in de positieve toekomstgerichte en vernieuwende manier waarop Volt grensoverschrijdend problemen aanpakt. Zij zijn daarmee een belangrijke groep die de waarde van Volt als eerste heeft herkend. Maar Volt bestaat niet uitsluitend voor en door jongeren. Binnen Volt zien we een grote groep vijftig plussers die zich inzetten voor de toekomst van hun eigen generatie, maar zeker die van hun kinderen en kleinkinderen. Je ziet dit ook terug in onze kandidatenlijst.”

Waar plaatst Volt zichzelf binnen het politieke spectrum?

“Wij houden niet vast aan het denken in links of rechts. We kunnen niet denken in hokjes en grenzen wanneer we vooruitgang willen. Wij zijn democratisch, duurzaam en progressief. Dat is de basis van waaruit we de huidige problemen bepalen en onze oplossingen daarvoor kiezen. Sommige van onze ideeën zullen volgens het oude denken als links gezien worden, terwijl andere ideeën het label rechts zullen krijgen.”

Een van jullie speerpunten in Arnhem is armoedebestrijding. Zijn er nog meer belangrijke zaken die jullie willen benoemen?

“Naast armoedebestrijding en gelijke kansen voor iedereen, zijn er het klimaatbeleid en het aanpakken van de woningnood. Wij willen dat het makkelijker moet worden om bestaande woningen te isoleren. En niet alleen makkelijker, maar ook sneller. Wat ons betreft is Arnhem al in 2040 klimaatneutraal. Dit vraagt om lef en ambitie. En dat is precies waar wij voor staan. We gaan niet altijd voor de makkelijke oplossing. We gaan wel voor de beste oplossing.

Volt is een pro-Europese Partij. Is er een Europese stad die als goed voorbeeld kan dienen voor het beleid in Arnhem?

“Arnhem is uniek en niet één op één met een andere stad te vergelijken. Er zijn wel veel goede voorbeelden in andere Europese landen en steden die we ook in Arnhem zouden kunnen toepassen. Een voorbeeld is het woonbeleid in Wenen in Oostenrijk. Daar hebben ze een uniek beleid voor de verhuur van woningen. Ze houden het betaalbaar en er is voldoende aanbod. Een ander voorbeeld is het introduceren van een wethouder digitale zaken zoals Volt in Frankfurt en Darmstadt gedaan heeft. Maar zo zijn er dus meer goede voorbeelden in Europa te vinden die wij als Volt naar Arnhem kunnen brengen.

Hoe wil Volt de Arnhemse kiezers bereiken. Zoals de helft van de bewoners die de vorige keer niet gestemd hebben? Hoe gaat het jullie lukken om ook vrouwen voor Volt te laten kiezen?

“Wij denken met ons programma een brede groep kiezers aan te spreken. We zijn pragmatisch en optimistisch en hopelijk herkennen mensen zich in dat geluid, zodat het ze over de streep trekt. Voor mij als man is het natuurlijk lastig om namens vrouwen te spreken over waarom zij zich niet tot de politiek aangetrokken voelen. Ik heb er natuurlijk wel met veel vrouwen over gesproken. Wat toch wel een rode draad is, is dat veel van hen in de politiek toch teveel een masculien en macho-cultuur zien en zich hier totaal niet mee kunnen identificeren. Volgens ons is dit alleen te verbeteren door meer diversiteit te creëren en de politiek een betere afspiegeling te laten zijn van de samenleving. Daarom hanteren wij heel strikt het principe dat onze lijst voor de helft uit vrouwen bestaat. Misschien is dit niet meteen de oplossing. Maar het is wel een begin om de bestaande situatie te doorbreken.”

Volt kent het rapport Frissen en de verhalen over de Arnhemse bestuurscultuur. Het schrikt ze niet af. Het tegenovergestelde is juist het geval. Ze hopen als nieuwe partij te kunnen bijdragen aan het verbeteren van die cultuur. Ze hebben in Arnhem geen verleden en kunnen vrij vooruit kijken en samen met de andere partijen op een positieve manier gaan samenwerken. Veel van de aanbevelingen uit het rapport Frissen sluiten naadloos aan bij hoe Volt politiek wil bedrijven. Eerlijk en transparant. Het moet niet gaan om de poppetjes, maar om de inhoud. Het debat moet op een respectvolle wijze plaatsvinden. Er mag ruimte zijn voor emotie. Maar het mag nooit op de persoon gespeeld worden. Het doel moet zijn, om zoveel mogelijk Arnhemmers gehoord te laten zijn in de gemeenteraad.

Reacties