gemeenteraadsverkiezingen


Nieuwe Arnhemse raad geïnstalleerd

De nieuwgekozen raadsleden voor de periode van 2022-2026 van de gemeente Arnhem zijn op woensdag 30 maart geïnstalleerd. De nieuwe Arnhemse gemeenteraad telt veertien partijen, met Forum voor Democratie en Volt als nieuwkomers.AOP: ‘Het kan anders, het kan beter!’

Arnhemmers kunnen op 14, 15 en 16 maart stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Arnhem Direct besteedt voor en na de verkiezingen aandacht aan burgerparticipatie in Arnhem. De antwoorden van het college van B&W op vragen van de Arnhemse Ouderen Partij zijn…