Nieuwe media in de regio

In het kader van regiobranding heeft de Stadsregio Arnhem Nijmegen onlangs de site Coolregion.nl gelanceerd. Inmiddels is er naast de website ook een Engelstalig magazine verschenen en verschijnt er binnenkort een Engelstalig bookazine (een mix tussen boek en magazine). Voor dit bookazine ben ik gisteren geinterviewd over nieuwe media in de regio.
Hoe omschrijf jij nieuwe media?

Nieuwe media is een manier om media in te delen. Nieuwe media komen dan tegenover oude media te staan. Het gebruik van de term varieert. Tegenwoordig wordt met de term nieuwe media vooral de digitale media bedoeld. In die zin hoort een mobiele telefoon bij de nieuwe media, terwijl een analoge telefoon bij de ‘oude’ media hoort. Het internet, videogames, computers, digitale film, virtual reality, digitale fotografie, mobiele telefonie en meer digitale media vallen hier dan onder. Onder de ‘oude’ media verstaan we dan traditionele film, televisie, pers en fotografie.

Zijn nieuwe media eigenlijk niet gewoon ‘digitale media’?

Op dit moment zijn nieuwe media vooral digitale media. Nieuwe media is daarmee een tijdsafhankelijke die over 5 of 10 jaar weer een hele andere invulling kan krijgen. Ik gebruik dan zelf ook steeds vaker de term digitale media.

Nieuwe media, dat is toch wel meer dan internet?

Inderdaad, zoals ik zojuist al aangaf vallen onder nieuwe media op dit moment naast internet ook videogames, computers, digitale film, virtual reality, digitale fotografie en mobiele telefonie.

Hoe verhouden de virtuele wereld en de echte wereld zich tot elkaar?

Moeilijke vraag die op verschillende manieren is te benaderen. Wat mij betreft is het belangrijk je te realiseren dat beide werelden steeds meer integreren. Jongeren, die we ook wel digital natives noemen, zien die verschillen niet meer. Hun leven speelt in beide werelden. Ouderen, ook wel digital immigrants genoemd, zien het nog als twee verschillende werelden en vinden het raar als je meer tijd doorbrengt met virtuele vrienden, als je relaties opbouwt in een virtuele wereld en als je virtuele vrienden meer vertrouwt als de mensen uit je directe omgeving.

Hoe staat het met de ontwikkeling van nieuwe media in de Stadsregio Arnhem Nijmegen? Lopen wij achter op de hippe Randstad, of lopen we juist voorop?

Ik heb me de afgelopen 10 jaar vooral georienteerd op de Randstad omdat het daar gebeurde. De combinatie van grote bedrijven met durf om te investeren, een lokale politiek die ondernemers de ruimte gaf en onderwijsinstellingen die daar tijdig op inspeelden, zorgden ervoor dat de Randstad (en dan met name Amsterdam) het centrum werd van de nieuwe media. Inmiddels heb ik besloten om me meer te richten op mijn woonplaats Arnhem omdat ik denk dat er ook in deze regio voldoende mogelijkheden liggen. Ook non-profit organisaties en minder zakelijk gedreven industrie?n als gezondheid, voeding en mode zullen immers in toenemende mate nieuwe media (moeten) omarmen.

Maar om een antwoord te geven op je vraag of wij achter lopen op de hippe Randstad, vrees ik dat ik dus ja moet antwoorden.

De Hogeschool Arnhem en Nijmegen besteedt in zijn opleidingen veel aandacht aan nieuwe media. Wat is het belangrijkste dat we nu moeten leren om er straks goed mee uit de voeten te kunnen?

Nieuwe of digitale media hebben er toe bijgedragen dat het medialandschap sterk is gefragmenteerd en dat er een overaanbod is van informatie. Consumenten (met name jongeren) weten daar steeds beter mee om te gaan. Ze bepalen zelf wat, hoe en wanneer ze informatie tot zich nemen. De rol van overheid, omroepen, uitgevers en bedrijven zal daardoor moeten veranderen. Van zenden naar dialoog, van push naar pull en van spot naar non-spot (om maar een paar tegenstellingen te noemen).

Naast technologische ontwikkelingen zijn het dus met name deze vaardigheden die we studenten moeten leren. Het vraagt een andere manier van denken en handelen. Een manier die veel docenten als digital immigrants niet kennen en daaardoor dus ook moeilijk kunnen overbrengen.

Gelukkig ziet de HAN dit ook en besteedt daar inmiddels ook veel aandacht aan door nieuwe docenten aan te trekken, nieuw lesmateriaal te ontwikkelen en meer dan voorheen naar buiten te kijken.

Hoe belangrijk zijn nieuwe media voor de regio? In cultureel opzicht? En in economisch opzicht? Kun je concrete voorbeelden noemen van dat belang binnen de Stadsregio Arnhem Nijmegen?

Media, dit geldt voor zowel oude als nieuwe media, zijn van groot belang voor de communicatie tussen mensen. Als een steeds groter deel van de mensen gebruik maakt van nieuwe media, dan zul je daar als overheid, omroep, uitgever of bedrijf in moeten meegaan. Je zult toch de taal moeten blijven spreken van de mensen waarvoor je het allemaal doet.

Wat moeten kunstenaars en bedrijven doen om nieuwe media ontwikkelen en gebruiken? Hoe kan de overheid een rol spelen?

Dit is uiteraard sterk afhankelijk van de doelstelling, maar laten we er van uitgaan dat het doel is dat je iets wilt verkopen. De eerste vraag is uiteraard aan wie wil je iets verkopen en wat is eigenlijk hun behoefte? Vraag het ze! Ga kijken waar de doelgroep zit. In de echte wereld maar ook in de virtuele wereld. Zoek ze op en ga met ze in gesprek. Bestaat de doelgroep vooral uit jongeren, dan is het wellicht interessant om te kijken op het schoolplein maar ook op Hyves. Bestaat de doelgroep vooral uit muziekliefhebbers, dan moet je naar ze op zoek op festivals maar ook op online muziekcommunities.

De overheid kan hier op verschillende manieren een rol in spelen. Belangrijkste is dat het daarbij ondernemers faciliteert. Zorgen dat de technische middelen aanwezig en betaalbaar zijn (denk bijvoorbeeld aan voldoende dekking voor mobiele telefonie, snelle breedbandverbindingen zoals glasvezel, etc). Daarnaast moet het ondernemers laten zien wat de mogelijkheden zijn van nieuwe media. Veel ondernemers zijn digital immigrants en hebben geen idee wat nieuwe media kunnen betekenen voor hun business. Dat varieert van online afspraken maken bij tandarts, een herinnering-SMS voor gebruik van medicijnen tot een virtuele modeshow van nieuwe Arnhemse collectie aan publiek in New York. De overheid moet daarbij op zoek naar geschikte partners die hen daarbij kan helpen.

Wat is er eigenlijk mis met ‘oude’ media?

Niets, oude media blijven bestaan, naast nieuwe media.

Waar brengen de nieuwe media ons naartoe? En wat heeft de Stadsregio daaraan?

Nieuwe media is een logische stap in de evolutie van waarop wij met elkaar communiceren. En of we het nu leuk vinden of niet, we zullen daar ook als Stadsregio in mee moeten om enerzijds ons eigen publiek te blijven bereiken maar ook de aansluiting te blijven behouden met andere regio’s waar wij voor een deel financieel van afhankelijk zijn.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Nieuwe media in de regio"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*