Studenten TU Delft maken plannen voor Walburgiskerk

De Walburgiskerk in 1992

Tot 1 juli werken 28 studenten van de TU Delft in opdracht van de provincie Gelderland aan plannen voor de verduurzaming en herbestemming van kerken in de provicie. In Arnhem betreft dat de Walburgiskerk.  De studenten van de opleiding Heritage & Design specialiseren zich in slim en duurzaam hergebruik en instandhouding van historische gebouwen. Provincie Gelderland werkt in het project KaDEr samen met de TU Delft. Met het wetenschappelijk onderzoeksproject KaDEr proberen provincie Gelderland en de Technische Universiteit Delft werkwijzen uit in de praktijk, meten de resultaten en delen deze kennis.

Onderzoek naar nieuwe invulling leegstaande kerken

Ook Gelderland ontkomt niet aan de leegstand van kloosters en kerken. Teruglopend kerkbezoek en hoge exploitatiekosten zorgen ervoor dat kerken en kloosters een andere invulling zoeken. De kerken zijn vaak beeldbepalend in een dorp of stad. De gemeenschap wil de gebouwen graag behouden en gebruiken voor andere activiteiten. In overleg met de eigenaren zijn drie kerken geselecteerd door de TU Delft en provincie Gelderland. Het gaat om de kerken: Sint Maartenskerk in Tiel, de Nieuwstadskerk in Zutphen en de Walburgiskerk in Arnhem.

De Walburgiskerk is ondertussen verkocht aan vastgoedontwikkelaar Theo de Rijk en momenteel in gebruik door Museum Arnhem.

De studenten gaan onderzoeken welke functies mogelijk zijn voor deze kerken en wat er nodig is aan verduurzaming en restauratie. Josan Meijers, gedeputeerde provincie Gelderland: “Het is gewoon belangrijk dat we kennis opdoen over duurzame restauratie en zoeken naar een goede functie voor leegstaande kerken. Ik vind het vooral de samenwerking met TU Delft hierin bijzonder en mooi dat jonge mensen zo de kans krijgen ervaring op te doen!”  In juli ronden de studenten hun studies af en zullen zij hun resultaten aanbieden aan de provincie en de eigenaren van de kerken.

Praktijkonderzoek en leerplek voor studenten en vaklieden

KaDEr (Karakteristiek en Duurzaam Erfgoed) is een project van provincie Gelderland en TU Delft om  duurzame restauratiemethoden, materialen en werkwijzen in de praktijk te toetsen. KaDEr  meet effecten en resultaten en deelt kennis met monumenteigenaren, restauratiebedrijven en erfgoedorganisaties. KaDEr stimuleert monumenteigenaren het gebouwde erfgoed duurzaam in stand te houden met respect voor de monumentale waarden,  de economische en de maatschappelijke functie van erfgoed.

Reacties