Wateroverlast in Arnhem moet nu aangepakt worden!

In de afgelopen zomer is een aantal keren sprake geweest van grote wateroverlast. In het verleden heeft het college aangegeven dat dit als incidenten beschouwd wordt en dat de kosten om dit structureel op te lossen erg hoog waren, waardoor deze keuze niet werd gemaakt. Inmiddels concludeert de fractie van Zuid Centraal dat de mate en frequentie van wateroverlast in onze stad geen incident meer lijkt maar structureel, mede gezien de actuele klimaatscenario’s.

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft hierover onlangs in zijn nieuwsbrief geschreven: De VNG vindt het in algemene zin acceptabel dat water bij hevige buien enkele uren op straat blijft, als dit niet tot schade leidt. Tijdelijk water tussen de stoepen is lastig, maar kan geen kwaad. De hinder is vergelijkbaar met sneeuwval: de begaanbaarheid van de weg neemt af. De VNG vindt dat niet-aanvaardbare vormen van water op straat in ieder geval moeten worden aangepakt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om: water dat vanaf de straat gebouwen inloopt (materiële schade); water dat in grote mate uit de riolering op straat stroomt, met stank of gezondheidsrisico’s als gevolg; water op straat dat belangrijke verkeersaders blokkeert (belemmering voor hulpdiensten en economische schade).

De fractie van Zuid Centraal vindt het onontkoombaar dat de gemeente hierin haar verantwoordelijkheid neemt en vraagt zich tevens of de gemeente nu reeds aansprakelijk te stellen valt voor de grote schade. Daarom stelt Zuid Centraal hier schriftelijke vragen (pdf) over.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Wateroverlast in Arnhem moet nu aangepakt worden!"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*