Zes partijen lopen zich warm voor Arnhemse raadsverkiezing maart 2010

{

De Groote Sociëteit Arnhem aan de Jansbuitensingel was op 18 december de plek van een door de VVD georganiseerd debat. De discussie geschiedde in het kader van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Deelnemers waren naast VVD en SP, CDA, D’66, Zuid-Centraal en PvdA. Elke partij bracht een eigen stelling in. Die varieerden van of “vrouwen gescheiden mogen inburgeren van mannen?”, tot “is Rijnboog mislukt?”. De stemming was geanimeerd onder de ca. 35 aanwezigen. Het dispuut – o.l.v. Leendert Combee – was redelijk braaf en miste de nodige felheid. Dat verandert tegen 3 maart 2010 vast nog wel.

Lokale economie
De eerste stelling, ingebracht door VVD’er Roeland van der Zee, behandelde het Arnhemse huishoudboekje. Anders gesteld, gaat het versterken van de lokale economie vóór op bezuinigingen? Het CDA, bij monde van Gerben Karssenberg, blijft de Mode Biënnale én de Sonsbeektentoonstelling ook in de toekomst ondersteunen. ‘Die verhogen de omzet van winkeliers in de stad. Wij zijn tevens vóór het instellen van mkb-loketten in de wijken.’ Gerrie Elfrink van de SP wil niet alleen een sterke economie. Ook de jeugd, het onderwijs en de sport verdienen aandacht. ‘Als onderwijs en sportvoorzieningen slecht zijn, betekent dat een toename van de criminaliteit. Dan kun je in plaats van een sporthal cellen openen.’ PvdA’er Willem Hoeffnagel, niet als wethouder, maar als lijstrekker present, pleit voor rechtvaardigheid. ‘De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.’ D’66, vertegenwoordigd door Hans Giesing, wil graag investeren in zorg en onderwijs. ‘We wachten op wat wethouders en commissies aan voorstellen aandragen. Wij zullen heldere keuzen maken.’ Nico Wiggers van Zuid-Centraal is voorstander van ombuigingen. ‘Iemand van buiten met een frisse blik zou hier goede diensten kunnen leveren. De gemeente Arnhem acht ik daartoe minder in staat. Een slager moet niet zijn eigen vlees keuren.’
Roeland van der Zee van de VVD is voorstander van forse bezuinigingen. ‘Toch vindt de VVD dat de lokale economie tevens moet worden gestimuleerd. Dat Akzo-Nobel en Arcadis hun hoofdkantoren verplaatsten, is méér dan jammer. Ik zie hier ook een taak voor mijn partij.’ Het CDA beaamt dat. Die partij wil eveneens grote ondernemingen voor Arnhem winnen. Karssenberg: ‘Maar het mkb genereert de meeste banen.’ SP’er Elfrink en PvdA’er Hoeffnagel zijn blij met de injectie van 5 miljoen euro in de lokale economie. Volgens D’66 leidt dit nergens toe. Giesing: ‘De economie in Arnhem trekt alleen aan als de wereldeconomie dat doet.’

{title}

Inburgeren en Rijnboog
Volgens de stelling van D’66 moeten vrouwen – als zij dat willen – gescheiden kunnen inburgeren van mannen. Volgens de PvdA is hier niet zo veel behoefte aan. Gerrie Elfrink houdt het er op, dat mannen én vrouwen samen moeten inburgeren. Het CDA en Zuid-Centraal zijn het met Elfrinks standpunt eens. De VVD vindt het in ieder geval geen onderwerp. Hans Giesing (D’66): ‘Veel buitenlandse vrouwen weten de weg naar het inburgeringtraject niet te vinden. Maar ik merk, dat de andere discussiepartners het niet zo eens zijn met mij.’
De derde stelling – ingebracht door de SP – gaat over Rijnboog. Elfrink is van mening, dat een haven in dat gebied geen draagvlak onder de Arnhemse bevolking heeft. Volgens hem is Rijnboog mislukt. Hij verwijst naar het wél gelukte Musiskwartier. Zo moet het gaan, naar zijn idee. De VVD is voor een haven. Die kan een impuls voor het gebied betekenen. Elfrink (SP) vindt een cultuurcluster van 120 miljoen euro onnodig. ‘Laat het MMKA op de plek waar het nu al zit.’ Wiggers van Zuid-Centraal stemt in met de SP. ‘Arnhem wil die haven niet’, zegt hij. D’66 wil voort op de ingeslagen weg. Het is vóór een kennis- en cultuurcluster daar. Het CDA refereert aan zijn programma op dit vlak. De Rijn en de binnenstad moeten met elkaar worden verbonden. ‘Maar’, aldus Karssenberg, ‘er mag geen schop de grond in, voordat zaken financieel zijn gedekt.’ Dat standpunt wordt overigens door alle zes partijen gedeeld.
Op het Rijnboog-vlak komt de stemming er voor het eerst een beetje in. Wiggers herinnert er aan, dat een Spanjaard met een haven op de proppen kwam. PvdA’er Hoeffnagel: ‘Maar daar zat u wél bij!’. Van der Zee (VVD): ‘Ik wil niet te vuur en te zwaard die haven verdedigen. Cultuurcluster én haven mogen er alleen komen als zij betaalbaar zijn.’

Dubbelstad
De Zuid-Centraal-stelling gaat over dubbelstad Arnhem. Waarom zijn alle culturele voorzieningen in Arnhem-Noord? Daar heeft Zuid óók recht op. Waarom niet gezellig flaneren bij het Gelredome, in Schuytgraaf of bij de Rijnhal? De grond is er in ieder geval veel goedkoper dan in Noord. D’66 zet in zijn programma voor Arnhem-Zuid in op “leisure”. Zuid-Centraal kan zich daar wel in vinden. Een groot bioscooptheater is niet te versmaden op die locatie. Elfrink herinnert aan PvdA-oud-wethouder H. Lenferink. Die wilde geen megabioscoop bij het Gelredome. Elfrink: ‘Dubbelstad, oké. Maar dan ook de lasten van een grootstad, inclusief coffeshops.’ CDA’er Gerben Karssenberg roemt de eigenheid van Arnhem-Zuid. ‘Er is daar nog veel ruimte. Zuid is géén Calimero-gemeente.’ Van der Zee vindt, dat Wiggers een denkfout maakt. ‘Arnhem telt bijna 150.000 inwoners. De stad is té klein voor twee centra. Ik ben bang voor een kannibaliserend effect als Zuid ook een groot, cultureel centrum krijgt.’

Vorderingen
Volgens de stelling van PvdA’er Hoeffnagel is Arnhem er de afgelopen periode fors op vooruit gegaan. Er zijn 5.000 arbeidsplaatsen bij gekomen en 1.200 mensen gingen van de bijstand naar een betaalde baan. Aan het armoedebeleid en de WMO werd vorm gegeven en bij talloze evenementen scoort de stad goed (Evenementenstad, Groenste Stad, Beste Binnenstad, enz.). Elfrink is er niet van onder de indruk. ‘Leuk al die onderscheidingen, maar banen die er bij kwamen, kwamen er door de verbeterde conjunctuur en niét door het Arnhemse beleid op dit vlak.’ Het CDA gaat mee met de PvdA-stelling. ‘Het gaat goed in Arnhem, maar het kan nog beter’, aldus Karssenberg. ‘Onze stad is nooit af. Het CDA is trots op en blij met de vele onderscheidingen.’ D’66 relativeert de euforie ietwat. ‘Laten we het gedoe met het Arnhemse station, de drugsboot, enzovoort, niet vergeten.’ Zuid-Centraal: ‘Veel ging goed, maar er verdween ook veel geld in de Rijn. De verslaafdenzorg is een puinhoop en idem de veiligheid in de stad. Sommige fietspaden naar Zuid zijn een no go area. We moeten ons wat dat betreft diep schamen.’ VVD’er Van der Zee vindt ’t allemaal een beetje sneu verhaal van de PvdA. ‘Het geld is op. En dat komt door dit college.’ Er ontspint zich vervolgens een woordenstrijdje over het Arnhemse Centraal Station, dat maar niet gereedkomt. De SP wil een soberder station. Waarom die luxe transferhal, zo luidt de retorische vraag. Hoeffnagel: ‘Ja, maar die komt er ook vanwege de streekbussen en andere vervoermodaliteiten. Het OV moet aantrekkelijk voor de reiziger zijn.’ Het CDA valt de PvdA bij. ‘Het station wordt een monument voor de stad.’ Elfrink: ‘Het is een heel dure paraplu van 110 miljoen euro. De stationstunnel is binnenkort gereed. Laat dat kostbare dak maar zitten.’ Elfrink krijgt steun van Wiggers op dit vlak.

Binnenstad
De CDA-stelling dat Arnhem nu echt een aantrekkelijke binnenstad moet krijgen, levert een herhaling van eerder genoemde standpunten en reacties op. Van der Zee moppert over de achteruitgang van de bereikbaarheid van de binnenstad. ‘De stad slibt dicht. De Telefoonstraat werd ook al afgesloten. Rijnstraat en Gele Rijdersplein lijden onder verloedering.’ Wiggers merkt fijntjes op, dat de VVD hier een lange bestuursverantwoordelijkheid heeft liggen. Van der Zee: ‘U haalt oude koeien uit de sloot.’ Zuid-Centraal: ‘Besturen is vooruit zien. De Centrum-Ring is nog steeds niet af.’ Hoeffnagel roemt nog eens de vele prijzen die Arnhem in de wacht sleepte. ‘Bereikbaarheid is voortdurend punt van zorg.’ Elfrink: ‘Ik word moe van al die prijzen. Behalve aan De Bijenkorf heeft Arnhem vooral behoefte aan kleine neringdoenden. Laten we niet té veel winkels openen. Dat werkt verpaupering maar in de hand. We moeten wél zuinig zijn op de kleine ondernemers.’
Ten slotte worden enkele noten gekraakt over het Arnhemse parkeerbeleid. Moet dat per minuut worden betaald of per uur. SP’er Elfrink zegt dat parkeren toevallig zijn vak is. Hij is tegen gesubsidieerd parkeren. ‘Alleen aan auto’s op de openbare weg stallen, wordt nog verdiend. Op parkeergarages lijden we verlies.’

VVD-lijsttrekker Margreet van Gastel sluit het forum af met de constatering: ‘Er gloort hoop. Ik zie genoeg gemeenschappelijke delers. Een collegeakkoord zit er wel in!’

Fotomateriaal: Evert Vaartjes

Reacties

Over de auteur

Kees Crone
Kees Crone is journalist en columnist. Hij publiceerde een aantal boeken over Arnhem en schrijft regelmatig op Arnhem-Direct. Hij is bovendien secretaris van de Vereniging Stadsschoon Arnhem.

Wees de eerste die reageert op "Zes partijen lopen zich warm voor Arnhemse raadsverkiezing maart 2010"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*