Tóch een carnavalsoptocht: inschrijvingen van start

Carnavalsoptocht 2019 © Zefanja Hoogers

Even leek het er op dat na de 4oe Arnhemse Carnavalsoptocht er geen 41e zou komen. De organisatie kon geen vrijwilligers en nieuwe bestuurders vinden. Toch is er met ‘Vrienden van de Ernhemse Optog’ nieuw leven in de Carnavalsoptocht geblazen en de inschrijvingen voor 23 februari 2020 zijn om 11.11 uur op deze 11e december open gegaan.

Bestuur Ernemse Optog deelt plannen en geeft startschot voor inschrijving.

Een Optoglied en een prijs voor de best versierde straat in de route: een greep van de nieuwe ideeën en plannen die het bestuur van Stichting Vrienden van de Ernemse Optog gisteren presenteerde aan het Convent van Vorsten en een afvaardiging van Carnavalsverenigingen en Carnavalsgroepen.

Het uitgangspunt voor de Carnavalsoptocht, die in Arnhem plaatsvindt op 23 februari 2020, is vooral voortbouwen op het fundament dat het voorgaande Bestuur al goed heeft neergelegd.

Voorzitter van de Stichting, Frits Roelofs, zegt hierover: “Dit jaar starten wij als nieuw bestuur. We zijn heel blij met het draaiboek dat er ligt van voorgaande jaren. We vinden het leuk om hier wat kleine elementen aan toe te voegen, waarin we de verbinding kunnen zoeken met inwoners en toeschouwers vanuit Arnhem en omstreken. Maar de basis staat en die blijft hetzelfde. Volgend jaar kunnen wij, samen met de ‘Vrienden’ en in samenwerking met gemeente, verenigingen en groepen bekijken hoe we de Ernemse Optog, nog meer kunnen verrijken tot een evenement dat ons verbindt.”

Vrienden van de Ernemse Optog

Met de ‘Vrienden’ doelt Frits Roelofs op de ‘Vrienden van de Ernemse Optog’, een groep vrijwilligers vanuit Arnhem, Westervoort en omstreken die samen de handen ineen hebben geslagen om van de Carnavalsoptocht Arnhem een succes te maken.

Tijdens de bijeenkomst zijn niet alleen plannen en ideeën uitgewisseld, ook werd de nieuwe website officieel gelanceerd en is het startschot gegeven voor de inschrijving voor de Ernemse Optog.

Vanaf 11 december kunnen verenigingen, groepen, individuen en muziekverenigingen zich inschrijven om deel te nemen aan de Ernemse Optog op 23 februari 2020. Het aanmeldformulier is terug te vinden op de website. In het aanmeldformulier wordt ook de link gelegd naar de Carnavalsoptocht in Westervoort. Op deze manier stimuleert het Bestuur de deelnemers om hun mooie wagens, kostuums, creaties of muziek ook een week eerder te tonen in de Carnavalsoptocht Westervoort.

Meer informatie over de Ernemse Optog of wil je aansluiten bij de Vrienden van de Ernemse Optog? Bezoek de website: www.ernemseoptog.nl  Ook wordt de meest actuele informatie en foto’s gedeeld via de Facebook pagina Ernemse Optog.

Reacties