Politiek

Gratis parkeerplaatsen verdwijnen

Alle parkeerplekken in acht wijken rondom het Arnhemse stadscentrum moeten betaalde plekken worden. Gratis parkeerplaatsen en vergunninghoudersplekken verdwijnen. Vergunninghouders kunnen in de toekomst een ontheffing kopen. Dit zijn plannen van het Arnhemse gemeentebestuur, die volgend jaar aan de orde komen in de gemeenteraad. De wijken waar het om gaat zijn het Burgemeesterskwartier, het Sonsbeekkwartier, de Transvaalbuurt, Sint Marten, de Spoorhoek,…


Nuon moet stoppen met stadswarmte

Nuon Warmte moet op last van de gemeente Arnhem de aanleg van een nieuw stadsverwarmingsnet naar Presikhaaf stilleggen. Het werk is weken uitgelopen en leidt met name op bedrijventerrein Het Broek tot veel overlast. Nuon moet alle plekken waar gewerkt wordt (zoals op de Pieter Calandweg, de Simon Stevinweg en de Laan van Presikhaaf) dicht gooien. Pas na nieuwe afspraken…


Nationaal Historisch Modemuseum

“Directie NHM houdt niet van geschiedenis” kopt de Gelderlander op 21 november. Aanleiding is een artikel in het Historisch Nieuwsblad, over een onderzoek naar het Zuiderzeemuseum en het Zeeuws Museum waar Erik Schilp en Valentijn Bijvanck tot voor kort directeur waren. Het Historisch Nieuwsblad ontwikkelde een methode om historische musea te keuren. De Museumtest onderzoekt publieksvriendelijkheid, presentatie en inhoud van…Arnhem in de branding

Op 11 11 organiseerde CASA een bijeenkomst over Centrum Oost (Arnhem). Dankzij een intensief brandingproces heet het gebied rond de Melkfabriek nu niet meer Centrum Oost, maar Oostelijk Centrumgebied. Wie wel eens in Amsterdam komt, denkt dan misschien “Oostelijk Havengebied”. Met een knipoog naar Rijnboog. Sinds I love NY en I Amsterdam is citybranding tegenwoordig ook voor gewone mensen: “houden…


Drugsboot reden voor vertrek supermarkten Arnhem?

De verplaatsing van de drugsboot ‘De Boei’ naar haven De Nieuwe Haven in Arnhem zorgt mogelijk voor een vertrek van de Jumbo of Lidl-supermarkt uit het Arnhemse winkelcentrum De Lely. Althans, dat vreest vastgoedmanager Cardi Bos van investeringsmaatschappij De Hoge Dennen en eigenaar van het winkelcentrum. Bos is bang voor de gevolgen van de komst van de drugsboot De Boei…


Spelregels wijkgericht werken geven duidelijkheid

Het college van burgemeester en wethouders heeft begin deze maand de spelregels wijkgericht werken aangepast. In de spelregels staat onder andere dat bewonersleden in wijkplatforms de besteding van wijkbudgetten bepalen. Verder stelt het college eisen aan de samenstelling van het wijkplatform: leden moeten een afspiegeling van de bevolking vormen, het algemeen belang vertegenwoordigen én zij mogen maximaal 8 jaar zitting…


Mailen met de Gemeente Arnhem

Ik stuurde een mail naar de Gemeente Arnhem: Geachte heer, mevrouw, In het bericht over wijkgericht werken in de laatste ArnhemMail las ik iets over het draaiboek interactieve planvorming dat door de gemeente is opgesteld. Met ons platform Arnhem Direct willen we graag ons steentje bijdragen aan interactieve planvorming en burgerparticipatie in Arnhem. Wij zijn dan ook benieuwd naar de…


Campagne waterschapsverkiezingen in Arnhem

Van 13 t/m 25 november zijn de verkiezingen voor de besturen van de Nederlandse waterschappen. Elke Nederlandse kiezer krijgt een stembiljet in de bus dat hij ingevuld kan terugsturen. Op dit moment wordt er flink campagne gevoerd voor deze verkiezingen. Naast de mediacampagnes, zijn er ook campagnebijeenkomsten. Waterschap Rijn en IJssel voert vandaag campagne in Arnhem. (Arnhem-Noord behoort tot het…


Informatieavond over glasvezelnetwerk

Op donderdag 13 november a.s. om 20.00 uur vindt er in de Diaconessenkerk een informatieavond plaats over het glasvezelnetwerk. Het bedrijf Reggefiber wil graag samen met de inwoners het glasvezelnetwerk mogelijk maken. De aanleg van een glasvezelnetwerk betekent een enorme investering en kan alleen ingang gezet worden als er voldoende belangstelling is, schrijft Reggefiber ons. Het netwerk zal worden aangelegd…


Hoe betrek je jongeren bij de politiek?

Afgelopen week vond op het Provinciehuis in Arnhem de Debat-3-Daagse 2008 (georganiseerd door In-Spe) plaats. Gedurende 3 dagen kregen middelbare scholieren de kans om mee te kijken hoe politieke besluitvorming in de provincie plaats vindt. Daarnaast gingen de scholieren ook zelf aan de slag. Verdeeld over zes commissies keken de leerlingen naar Gelderse problemen en probeerden daarvoor oplossingen te bedenken….


Hoe staat het met web2.0 bij de gemeente Arnhem?

Charles Leadbeater en Hilary Cottam, beide verbonden aan de Britse denktank Demos, stellen dat we in de toekomst misschien wel toe zullen groeien naar een User Generated State. Zover is het nog lang niet, maar feit is dat de burger steeds meer inspraak krijgt (en eist) in (lokale) overheidsbeslissingen. Sociale media (of web 2.0) spelen daarin een belangrijke rol. Dat…