Het Blokken Feuilleton 6e (SLOT): Aanmodderfokker NL RO

Dit is voorlopig mijn laatste stukje over Stadsblokken-Meinerswijk (SbMw) op Arnhem-Direct. Het slot van het slot. (zie hier voor alle blogs: sbmw.org)

Planning, politiek en democratie
SbMw heeft mijn geleerd dat de Nederlandse ruimtelijke ordening, waar we zo trots op waren/zijn, zo veel meer is dan het inkleuren van kaarten en het doorrekenen van scenario’s en risico-analyses. Het is een complex spel waaraan verschillende partijen deelnemen en waarvan meerdere spelers de spelregels bepalen, waardoor de uitkomst van het spel maar moeilijk te voorspellen is.

Het is een spel waarbij soms de massa heerst, soms de sluwe, slimme en slome vossen in de ambtenarij of de politiek en waarin commerciële bureaus soms veel macht weten uit te oefenen op de besluit-vorming. Het is een spel waarbij iedereen met iedereen vervlochten lijkt. Het is een wereld waarvan het moeilijk te zeggen is of het er wel helemaal democratisch aan toe gaat en of meer democratisering √ºberhaupt wel mogelijk is. Het is ook een wereld waarin een erg klein aantal spelers bepaalt wat waar wel en niet komt en waarbij er een conflict bestaat tussen volledige transparantie en de noodzaak soms zaken uit onder de pet te houden, nog niet meteen te communiceren met het grote publiek.

Het is een wereld waarin onterecht snel wordt gewezen naar projectontwikkelaars als inhalige geld-wolven en de gemeente als een goedzak die opkomt voor het collectief belang. Iedereen speelt het spel mee en iedereen heeft boter op het hoofd en of dat erg is kan van geval tot geval en van dag tot dag verschillen.

Q & No A
In het derde blog van dit Feuilleton heb geprobeerd te schetsen wat er allemaal gebeurt op Stadsblokken-Meinerswijk. Ik heb waarschijnlijk niet alles genoemd.

 • Welke gebruikers kent het gebied nog meer? Welke betekenissen kennen ze toe aan het gebied? Door wie wordt het gebied toegeëigend? Hoe ervaren de bewoners uit Noord hun uitzicht op Stadsblokken-Meinerswijk
 • O ja en hoe zit het met de afvalstortplaatsen? Welk vuil ligt waar? Wat spoelt er allemaal in de Rijn? Wie hebben hier direct of indirect last van?

Ik weet ook nog steeds niet waarom Phanos de gronden in Stadsblokken-Meinerswijk heeft gekocht voor een bedrag dat drie keer zo hoog was als dat van de meeste andere bieders.

 • Op wie werd er vertrouwd of op welke kennis waren deze besluiten gebaseerd?
 • Zijn er toezeggingen gedaan aan Phanos en zo ja, door wie?
 • Wat is de rol van het Arnhemse grondbedrijf geweest in deze processen?
 • Is de ontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk tegengehouden om de gemeentebelangen elders veilig te stellen?
 • Is het waar dat de grootste een meest actieve tegenstanders tegen de bouwplannen op SbMw de bewoners van dat gebied zijn? Is dat ‘hypocriet’ Nimby-gedrag? Of hebben we het mede aan deze bewoners te danken dat SbMw nog immer niet ‘ontwikkeld is’?

En wat is de precieze rol van GroenLinks geweest in dit spel?

 • Waarom stemde GL in 2009 toch voor mogelijke bebouwing via een participatieproces?
 • Is de partij intern verdeelt over de toekomst van Stadsblokken-Meinerswijk en verklaart dat haar gedrag? Of zijn het superieure Machiavellisten waar President Underwood nog een puntje aan kan zuigen?

En wat is er precies tijdens het participatieproces gebeurd?

 • Hoe democratisch was dat proces?
 • In hoeverre domineerden daarin de tegenstanders van ontwikkeling en hoe werd er omgegaan met de voorstanders en met een grote meerderheid van de bevolking die niet participeerde?

Is Stadsblokken-Meinerswijk een rauw randje aan de verder zo succesvolle Nederlandse ruimtelijke ordening?

 • Of is Stadsblokken-Meinerswijk daar exemplarisch voor, nu die langzaam maar zeker verzeild is geraakt in de relikwieënkast van het hoog-modernistische maakbaarheidsdenken?
 • Of is het een geldmaakmachine waarin een klein aantal partijen heel veel geld heeft kunnen verdienen?

Voorbij het lachje van Henk Kok
Het is nu 2016 en na het lachje van wethouder Kok in 2013 is er veel te doen geweest in en rondom Stadsblokken-Meinerswijk. De gemeente heeft er fietspaden aangelegd en er is ‘ruimte voor de rivier’ bij gegraven. Ondertussen heeft de curator van de failliete projectontwikkelaar Phanos geprobeerd nog een centje te slaan uit de gronden die nu officieel de genationaliseerde bank SNS toebehoren. Graag zou ik ook die geschiedenis nog schetsen.

Het verhaalt over de pogingen van de curator om vrede te sluiten met Arnhemse politiek, de ambtenarij en het publiek. De werktitel is ‘Het Wiedergutmachungsschnitzel Feuilleton’. Ik hoop daarin onder meer de volgende vragen te kunnen beantwoorden:

 • Hoe kwamen de gemeente en de curator tot een hernieuwde samenwerking en wat was de rol van de Arnhems ambtenarij daarin?
 • Wat was de rol van Henk Kok en hoe ging hij om met zijn achterban, die volgens ingewijden nogal verdeeld was? Welke rol speelde het gebiedsontwerp, van Buro Harro, in dit proces?
 • Hoe verzetten de huidige bewoners van Stadsblokken-Meinerswijk zich tegen die nieuwe plannen

Met andere woorden: hoe werkt de lokale politiek in een middelgrote stad in het oosten van het land aan het begin van de 21ste eeuw?

Heeft u antwoorden op de vragen gesteld in deze blog? Of zou u zelf andere vragen willen toevoegen laat het hieronder weten of stuur mij een e-mail op martijn.duineveld@wur.nl

Deel 1. | Deel 2. | Deel 3. | Deel 4. | Deel 5a. | Deel 5b. | Deel 5c. | Deel 5d. | Deel 5e. | Deel 6a. | Deel 6b. | Deel 6c. | Deel 6d. | Deel 6e. | zie ook: sbmw.org

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Het Blokken Feuilleton 6e (SLOT): Aanmodderfokker NL RO"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*