Politiek

CDA-raadslid Ine van Burgsteden fietst voor hiv door Zuid-Afrika

Fractievoorzitter Ine van Burgsteden (CDA) fietste afgelopen week 10 dagen door Zuid-Afrika om geld in te zamelen voor Orange Babies. Deze Nederlandse organisatie zet zich in voor een hiv-vrije wereld. iedere 16 seconden een hiv-besmetting Organe Babies is in 1999 opgericht met als voornaamste doel zwangere vrouwen met hiv en hun baby’s in Afrika te helpen. De organisatie geeft aan…


Dreigt er inderdaad een ‘financiële strop’ voor het sportbedrijf?

Volgens berichtgevingen in verschillende media zou er een financiële strop dreigen voor het sportbedrijf van liefst 2 miljoen euro. Deze vanwege veranderende wetgeving op het gebied van btw die deels het gevolg is van Europese regelgeving. Volgens D66 en de SP zou dit ingrijpende gevolgen kunnen gaan hebben voor zowel de financiën van de gemeente Arnhem, gezien de relaties tussen…


Werk in het gesloten Museum Arnhem

Tijdens de sluiting van museum Arnhem wordt de hele collectie van zo’n 25.000 objecten doorgelopen en digitaal geregistreerd. Dit is van groot belang om nog meer overzicht te krijgen van de hele collectie, die nu in verschillende depots is opgeslagen. Nieuwe presentaties en tentoonstellingen kunnen dan beter voorbereid worden en kunstwerken kunnen in de toekomst zichtbaarder worden voor een groot…


‘We moeten de stageproblematiek gezamenlijk en grondig oplossen’

Volgens Denk/Verenigd Arnhem kunnen er ieder jaar nog steeds een te groot aantal jongeren geen stageplaats vinden. Jongeren worden hierdoor soms gedwongen voortijdig een opleiding te beëindigen. Ook geeft de partij aan dat Nederlandse studenten met een migratieachtergrond moeilijker aan een stageplek kunnen komen. de gemeente heeft voorbeeldfunctie Denk/Verenigd Arnhem vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft en daarom een…


D66 wil plan voor laaggeletterde jongeren met diploma

Volgens D66 komen ook in Arnhem jongeren van school terwijl ze onvoldoende Nederlands beheersen om volwaardig mee te doen in de maatschappij. Hierdoor kunnen jongeren en jongvolwassenen moeilijk van school naar werk komen. Een zogenaamde ‘startkwalificatie’ in de vorm van een afgeronde opleiding is geen garantie voor voldoende taalbeheersing, waardoor deze jongeren buiten beeld blijven omdat officieel geen sprake is…


Discussieavond over vier jaar Participatiewet

ARNHEM –  Op dinsdag 13 november organiseert vakbond FNV een discussieavond over bijna vier jaar Participatiewet. Wat heeft die wet gedaan met mensen? Wat gaat, kan en moet veranderen? Wat nu te doen in wijken en dorpen, in Arnhem en omliggende gemeenten? Wat kunnen de ontwikkelbedrijven en sociale ondernemingen betekenen nu deze meer ruimte krijgen? Kitty Jong (vicevoorzitter van de FNV)…


‘De financiële positie is gewoon erg rooskleurig, het is alleen erg triest dat er te weinig sociaal in zit’

Ook afgelopen week stond de meerjarenbegroting op de agenda van de Arnhemse gemeenteraad. Na eerder de burgers, de wethouder en de coalitie gehoord te hebben was het deze week tijd voor een geluid vanuit de oppositie. Politiek verslaggever Huibert Veth sprak met fractievoorzitters Gerrie Elfrink (SP), Leo de Groot (Partij voor de Dieren), Nico Wiggers (Arnhemse Ouderen Partij) en Guus…


‘Het leiden van mijn leven kan door nieuwe PGB-tarieven in de problemen komen’

In de Arnhemse gemeenteraad stond de afgelopen weken de vaststelling van de Verordening Maatschappelijke ondersteuning en Verordening jeugdhulp op de agenda. Dit vanwege een uitspraak van de Centrale Raad voor Beroep (CRvB) over de wijze van vaststellen van de tarieven voor het persoonsgebonden budget, PGB. De CRvB stelt dat de wijze van vaststellen van PGB-tarieven in de verordening moet worden…


‘Arnhemse woningbouw moet een diverser aanbod krijgen’

Tijdens de behandeling van de Arnhemse meerjarenbegroting werd een amendement ingediend met de titel ‘Bouwen wat nodig is!’. Dit amendement heeft tot doelstelling het college duidelijk te maken dat er in de woningbouwplannen rekening gehouden moet worden met de werkelijke vraag en behoefte. Ook moet er ingezet worden op een gevarieerd aanbod. Dat wil zeggen koopwoningen in het betaalbare en…


‘Dan slapen er daadwerkelijk mensen op straat’

‘Daklozenopvang de Duif heeft te kampen met terugloop van vrijwilligers waardoor er nu avonden gedraaid moeten worden met twee beroepskrachten. Omdat hun budget niet toereikend is voor de inzet van twee beroepskrachten komen ze financieel in de problemen. Consequentie is dat de Duif, als de situatie niet verandert, een of meerdere nachten gesloten moet worden. Dat betekent in de praktijk…


‘Je moet in Arnhem bij een apotheek of supermarkt een raam inslaan om bij een AED te komen’

Naar aanleiding van een artikel in De Gelderlander dat er te weinig AED’s beschikbaar zijn in Arnhem stelde Arnhem Centraal vragen aan wethouder Roeland van der Zee (VVD). Veel mensen weten niet waar de dichtstbijzijnde AED is. Bovendien zijn deze vaak niet bereikbaar omdat ze in gebouwen hangen die na kantooruren gesloten zijn. De Hartstichting roept op om de bestaande…


Wat betekent Sonsbeek voor jou?

Het Sonsbeekpark is van iedereen. Maar in en rond Sonsbeek, rijksmonument en beschermd stadsgezicht, wordt het de laatste jaren steeds drukker. Op drukke dagen komen soms zoveel mensen dat het de draagkracht van het park te boven lijkt te gaan. Of dat werkelijk zo is, wordt momenteel onderzocht met het initiatief voorsonsbeek.nl met bijbehorende enquête.