Politiek

Euregio: maakt onbekend onbemind?

Op 4 juni a.s. vinden er in Nederland Europese verkiezingen plaats. Alle 27 lidstaten van de EU doen mee. Ook Arnhemmers mogen op hun uitverkoren partij stemmen. De Europese verkiezingen staan meestal in het teken van nationale – lees hier: Nederlandse – onderwerpen. Om die reden gelden ze vaak als populariteitstest voor de zittende regering. In ons geval dus Den…


ChristenUnie Arnhem ziet NHM liever op Stadsblokken

De Arnhemse fractie van de ChristenUnie heeft een brief gestuurd naar Atzo Nico¬≠lai, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nationaal Historisch Museum (NHM). In die brief pleit de ChristenUnie ervoor om ook Stadsblokken te overwegen als locatie voor het NHM. Daar is veel meer ruimte voor het museum. En een keuze voor Stadsblokken voorkomt veel problemen met verkeer…


Selectiecommissie vraagt vijf architecten om visie op Kenniscluster

Uit een lijst van 40 architecten heeft de selectiecommissie voor de bouw van het Kenniscluster er vijf aangewezen, die een architectonische visie gaan ontwikkelen. De visies van de vijf architecten zullen half juni worden gepresenteerd. Eind juni draagt de commissie uit het vijftal een architect voor aan burgemeester en wethouders. Het Kenniscluster zal worden gebouwd in het Rijnbooggebied, tussen de…


Felle kritiek op verkeersnota Arnhem

zegt Kanaal 13 sinds gisteren in het nieuws. Na ruim 7 minuten Nijmegen gaat Kanaal 13 nieuws-TV over parkeren in Arnhem. Helaas had de cameraploeg geen tijd om te wachten tot het echt druk werd, want er was ook een afspraak om de wethouder te interviewen. Des te teleurstellender is het dat de wethouder bij nader inzien afzag van de…


Informatiemarkt aanpak Blv. Heuvelink – Johan de Wittlaan

Afgelopen week tijdens de raadcommissie VROM was de gemeenteraad nog lang niet enthousiast over het verkeersexperiment ‘Langzaam sneller’, voorheen aangeduid als ‘Largas’, op Boulevard Heuvelink en Johan de Wittlaan. ‘Langzaam sneller’ zou ervoor moeten zorgen dat er een betere verkeersdoorstroming komt op de Johan de Wittlaan en dat voetgangers en fietsers de straat makkelijker kunnen oversteken. De vrije busbaan verdwijnt…


Informatiebijeenkomst Havenkwartier

{ Op woensdag 22 april van 18.00 tot 19.30 uur vindt in het Stadsatelier een informatiebijeenkomst plaats over de stand van zaken rondom de planontwikkeling van het Havenkwartier. Het college van B&W heeft in februari besloten om vier onderzoeksvragen voor het Havenkwartier nader uit te werken. Deze onderzoeksvragen zijn: 1. Kan door het verminderen van het aantal vierkante meters voor…


Misleidende parkeernota

Onder de titel “Parkeren waar je wezen moet” heeft de gemeente een nieuw parkeerplan geïntroduceerd. Terwijl de huidige Parkeernota (Parkeernota 2003-2010) voor een groot deel nog niet is uitgevoerd, probeert de gemeente al enige tijd in Arnhem het Nijmeegse systeem van betaald parkeren te introduceren. “Parkeren waar je wezen moet, parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad” gaat dan ook…


Project Buiten Gewoon Beter Hoogkamp van start

De wijk Hoogkamp is één van de nieuwe Buiten Gewoon Beter wijken. Onder de naam Buiten Gewoon Beter brengt de gemeente Arnhem de kwaliteit van de openbare ruimte in onze stad op peil. De gemeente gaat wijk voor wijk zorgen voor minder zwerfvuil, onkruid en hondepoep, betere wegen, mooier straatmeubilair, enzovoort. In de Hoogkamp wordt het opknappen van de openbare…


Tweede Kamerlid bij CDA-fractie op bezoek vanwege Arnhems spoor

De Arnhemse CDA-fractie spreekt vandaag met Tweede Kamerlid Ger Koopmans over het plan rondom Sporen in Arnhem. De CDA-fractie maakt zich grote zorgen over het sporenplan, waar binnenkort over wordt besloten door minister Camiel Eurlings van Verkeer. Het CDA vreest dat er veel te weinig rekening wordt gehouden met de Arnhemse omwonenden. CDA-fractievoorzitter Ine van Burgsteden: “Er moet in Den…


Culterele huisvesting in Arnhem, kansen en uitdagingen

De Initiatiefgroep CultuurManifest Arnhem organiseert op dinsdag 28 april AS. een Stadsdebat met als thema: Culturele huisvesting in Arnhem, kans en uitdagingen. De initiatiefgroep heeft eind 2008 een voorzet gegeven voor het debat met het zgn. CultuurManifest Arnhem, waarin alternatieve voorstellen worden gedaan voor de investeringen in de culturele infrastructuur in de stad. Door de kredietcrisis en het gegeven dat…


CDA vraagt naar tijdelijke invulling Bartokterrein

“Is Gemeente Arnhem van plan het braakliggend stuk grond van het Bartokterrein tijdelijk in te richten?” Deze rondvraag stelt het CDA vanavond aan het Arnhemse college van burgemeester en wethouders tijdens de wekelijkse ‘rondvraagronde’ van de gemeenteraad. Onlangs gaf projectontwikkelaar Synchroon aan voorlopig niet te gaan bouwen op het terrein waar de Bartokzaal en andere panden inmiddels zijn gesloopt. “Dat…