Minder kosten, beter milieu: stem nee bij referendum afvalbeleid [opinie]

'Het systeem is nog niet perfect, maar het is een lerend systeem dat alleen maar beter wordt.'

GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren: ‘Wij geloven in een circulaire economie. We hebben met elkaar nog te veel afval. Dat moet minder. Daarom hebben we sinds 2020 nieuw afvalbeleid, Diftar.’ De partijen slaan de handen ineen om campagne te voeren voor een NEE-stem bij het referendum van 17 maart.

ingezonden door Mark Coenders, fractievoorzitter GroenLinks

Eerder betaalde je één vast tarief voor de afvalstoffenheffing. Sinds 1 juli 2020 betaal je per restafvalzak, dat systeem heet Diftar. Ander afval kan je gratis scheiden. Dat systeem is goedkoper voor Arnhemmers én beter voor het milieu. Daar moeten we mee doorgaan. Daarom slaan GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren de handen ineen om campagne te voeren voor een NEE-stem bij het referendum van 17 maart.

GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren zijn drie van de partijen die de afgelopen jaren voorstander waren van Diftar. Met andere partijen hebben ze gewerkt aan een systeem met keuzevrijheid, ondersteuning voor mensen met medisch afval en nog meer. De partijen hebben vier belangrijke redenen om NEE te stemmen bij het referendum.

Invloed op je afvalrekening

Wij geloven in keuzevrijheid! Wie z’n afval goed scheidt, is ieder jaar goedkoper uit. Mensen die meer restafval hebben, betalen meer. Mensen die minder restafval hebben, betalen minder. Net als bij de energierekening of de waterrekening.

Lagere kosten

In bijna alle gemeenten stijgen dit jaar de kosten voor afval, gemiddeld met ruim7 procent. In Arnhem juist niet, tegen die trend in! Dit systeem is dus goedkoper; wij betalen liever minder dan meer voor ons afval. Door pasjes te gebruiken voorde ondergrondse containers betalen we bijvoorbeeld ook niet voor afval van inwoners van andere gemeenten.

Beter milieu

Samen werken we aan een beter milieu. En dat doen Arnhemmers massaal. In 2020 zijn we met elkaar veel beter afval gaan scheiden. Voorheen had elke inwoner per jaar ongeveer 220 kilo restafval, vorig jaar was dat nog maar 124 kilo. Dit past bij Arnhem als groenste stad van Nederland.

Lerend systeem

Het systeem is nog niet perfect, maar het is een lerend systeem dat alleen maar beter wordt. Zo staan de eerste technische aanpassingen al gepland: een keuze tussen 30 liter en 60 liter containers. Liever systemen die steeds slimmer en effectiever worden, dan een plat stelsel waarin de kosten elk jaar stijgen.

Reacties