Wonen

Sloop Verrijzeniskerk Alteveer

In maart 2005 kwam een einde aan het gebruik van de Verrijzeniskerk in de Arnhemse wijk Alteveer. De kerk op de hoek van de Beethovenlaan en Sweelincklaan uit 1967 van de architect H.A. Knoop werd nauwelijks meer bezocht en moet plaatsmaken voor woningen en appartementen. De sloop van de Verrijzeniskerk is inmiddels begonnen. Is dat nu nieuws? Wel als het…


Inspraak over ‘Parkeren waar je wezen moet’

Het college van burgemeester en wethouders heeft vorige week de nota ‘Parkeren waar je wezen moet’ vrijgegeven voor inspraak. In deze nota wordt een nieuwe aanpak voorgesteld voor de parkeerproblemen in de volgende wijken rondom de binnenstad: Heijenoord, Burgemeesterswijk-zuid, Transvaalbuurt, Sint Marten, Sonsbeekkwartier-zuid, Spoorhoek, Spijkerkwartier, Brugstraat e.o., Boulevardkwartier en de Van Verschuerwijk. Het voorstel houdt in dat alle parkeerplaatsen, dus…


Informatieavond Oostelijk Centrum Gebied

Van de Gemeente Arnhem kregen we het verzoek om deze uitnodiging voor een informatieavond over het Oostelijke Centrum Gebied ook op Arnhem Direct te plaatsen. De gemeente wil een zo’n breed mogelijk publiek bereiken om de plannen en uitgangspunten aan te presenteren. Na de informatieavond kunnen tot 21 januari reacties op de gepresenteerde plannen gegeven worden. Deze reacties worden zo…


Participatietraject Stadsblokken-Meinerswijk

Dit najaar start na de Verkenningsronde de Uitwerkingsronde van het Participatietraject Stadsblokken-Meinerswijk. Deze uitwerkingsronde start met twee verdiepingsbijeenkomsten op donderdag 11 en dinsdag 16 december van 19.30 tot 22.00 uur in het Stadsatelier. De verdiepingsbijeenkomsten zijn bedoeld om in gesprek te gaan over de kansen, bedreigingen en risico’s die van belang zijn voor de toekomst van Stadsblokken-Meinerswijk. Dit gebeurt aan…


Arnhem brengt overlast in kaart met GIS

Arnhem experimenteert met een nieuw systeem om overlast in kaart te brengen en zo beter te kunnen bestrijden. Dat in kaart brengen is letterlijk. Meldingen worden op een digitale luchtfoto geprojecteerd en zo grafisch zichtbaar gemaakt. Op deze manier kan duidelijk worden gemaakt op welke plekken de overlast het hevigst is en waar de afdeling toezicht zich op dient te…


Gratis parkeerplaatsen verdwijnen

Alle parkeerplekken in acht wijken rondom het Arnhemse stadscentrum moeten betaalde plekken worden. Gratis parkeerplaatsen en vergunninghoudersplekken verdwijnen. Vergunninghouders kunnen in de toekomst een ontheffing kopen. Dit zijn plannen van het Arnhemse gemeentebestuur, die volgend jaar aan de orde komen in de gemeenteraad. De wijken waar het om gaat zijn het Burgemeesterskwartier, het Sonsbeekkwartier, de Transvaalbuurt, Sint Marten, de Spoorhoek,…


Nuon moet stoppen met stadswarmte

Nuon Warmte moet op last van de gemeente Arnhem de aanleg van een nieuw stadsverwarmingsnet naar Presikhaaf stilleggen. Het werk is weken uitgelopen en leidt met name op bedrijventerrein Het Broek tot veel overlast. Nuon moet alle plekken waar gewerkt wordt (zoals op de Pieter Calandweg, de Simon Stevinweg en de Laan van Presikhaaf) dicht gooien. Pas na nieuwe afspraken…


Het water van de Betuwe

Als kunst- en cultuur reporter heeft Clarien van Harten ‘toute Arnhem’ al voor de microfoon van Radio Arnhem gehaald. In een van haar vele andere banen werkt zij als corrector voor “een uitgever van voetbalboeken”, zoals zij gekscherend vertelde bij de presentatie van haar boek Amsterdam-Elst. In dit “geheime dagboek van Sofia L” beschrijft zij de belevenissen van een jonge…


Arnhem in de branding

Op 11 11 organiseerde CASA een bijeenkomst over Centrum Oost (Arnhem). Dankzij een intensief brandingproces heet het gebied rond de Melkfabriek nu niet meer Centrum Oost, maar Oostelijk Centrumgebied. Wie wel eens in Amsterdam komt, denkt dan misschien “Oostelijk Havengebied”. Met een knipoog naar Rijnboog. Sinds I love NY en I Amsterdam is citybranding tegenwoordig ook voor gewone mensen: “houden…


Spelregels wijkgericht werken geven duidelijkheid

Het college van burgemeester en wethouders heeft begin deze maand de spelregels wijkgericht werken aangepast. In de spelregels staat onder andere dat bewonersleden in wijkplatforms de besteding van wijkbudgetten bepalen. Verder stelt het college eisen aan de samenstelling van het wijkplatform: leden moeten een afspiegeling van de bevolking vormen, het algemeen belang vertegenwoordigen én zij mogen maximaal 8 jaar zitting…


Overlast door werkzaamheden aan riool – Spijkerkwartier

In het Spijkerkwartier zijn de voorbereidingen gestart voor de noodzakelijke rioolvervanging in de Driekoningendwarsstraat en de Poststraat. Omdat het riool in de Driekoningendwarsstraat (het gedeelte tussen de Driekoningenstraat en Spijkerlaan) en Poststraat op diverse plaatsen verzakt en kapot is, moet het helemaal worden vervangen. De straat moet daarom worden opengebroken en er worden nieuwe rioolbuizen en putten geplaatst. Ook de…


De waarde van groen voor de stad

Arnhem is uitgeroepen tot de groenste stad van Nederland. Maar wat is dat groen de Arnhemmers waard? Wat heeft men er voor over om dat groen te koesteren? Tom Bade, directeur van Kenniscentrum Triple E, Arnhemmer en specialist op het gebied van Natuur en Economie, schreef ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Bezoekerscentrum Sonsbeek een boek over de waarde…